Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 307

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 307

3 minuten leestijd

:

;

VAN HET HEILIG AVONDMAAL.

299

meer geslacht en gedood worden, Rom.6 2. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de dooden, niet meer sterft de dood heerscht niet meer over Hem in eene offerande draagt men Gode iets op, Hebr. 5:1; maar e. in het Avondmaal brengen wij Gode niet toe, maar ontvangen de de zegelen uit Zijne hand, Matth. 26 26, 27. :

;

;

:

Vraag. Waar houdt gij de mis voor ? Antw. De mis, zegt onze Catechismus, is in den grond anders niet dan eene verloochening der eenige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en eene vervloekte afgoderij. Vraag. Is dit zoo ? Antw. Ja toch de Mis 1. is eene verloochening van Christus' offerande, dewijl de Schrift duidelijkt leert, dat Hij eenmaal voor de zonde heeft geChristus heeft met eene offerande in 14. noeg gedaan, Hebr. 10 eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd worden is eene vervloekte afgoderij, waardoor men, in plaats 2. zij van den waren God, aanbidt hetgeen van nature geen God is, 17. Het en dat met zoovele afgodische plechtigheden, Jes. 44 overige nu daarvan maakt hij tot een God, tot zijn gesneden beeld, hij knielt er voor neder en buigt zich, en bidt het aan, en zegt red mij, want gij zijt mijn God. Vraag. Is dit antwoord niet vrij hard en bitter ? Antw. Geenszins De Heere zelf heeft deze afgoderij met vloeken bedreigd, 1. En daarom zal hun God zenden eene kracht 2 Thess. 2 11, 12. der dwaling, dat zij de leugen zouden gelooven opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid, Openb. 18 10. Wee, wee de groote stad Babijlon, de sterke stad want uw oordeel is in een uur gekomen. 2. De heiligen hebben zich niet geschroomd tegen hen die God en Zijn woord smaadheid aandoen, ijverig uit te varen. De geest van Paulus wordt in hem ontstoken, als hij zag dat de stad Stephanus van Athene zeer afgodisch was, Handl. 17 16. noemde de Joden, die den Heiligen Geest wederstonden, onbesnedenen van hart en ooren, Handl. 7 51. Jezus zelf, dat voorbeeld van zachtmoedigheid, zegt tegen de Parizeen, Math. 23 33. Gij slangen, gij adderengebroedsel, hoe zult gij ontvlieden de helsche verdoemenis ? 3. Neemt men in acht, dat ten tijde dat de Catechismus in het licht kwam, de geloofsdwang sterk woedde, en het bloed der martelaren stroomde langs de wegen en straten, dan waren de voorstanders van de zuivere leer verplicht te ijveren voor den Heere der heirscharen, tegen de gruwelen van het pausdom, Psalm 139 21, 22. Zou ik niet haten, Heere, die U haten ? en verdriet hebben, in degenen die tegen U opstaan ? Ik haat hen met volkomen haat; tot vijanden zijn zij mij. .

.

.

.

;

:

:

:

.

.

:

:

:

!

:

:

:

:

Vraag. Waar moet het Avondmaal bediend worden ? Antw. Overal waar de gemeente samen komt Wij ontvangen, :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 307

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken