Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 254

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 254

2 minuten leestijd

ARTIKEL

246

XXXIII.

2. In het bijzonder, om teekenen en zegelen te zijn van Gods Verbond, waardoor ons uiterlijk wordt aangewezen, hetgeen God ons door Zijnen Geest in onze harten doet, 2 Cor. 1 Die ons 21, 22. gezalfd heeft is God die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. :

;

Vraag. Waarvoor zijn de Sacramenten meer te houden ? Antw. Voor zichtbare waarteekenen van eene inwendige en onzienHjke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht des Heiligen Geestes. Vraag. Waar noemt ze de Schrift alzoo ? Gen. 17 10. Antw. Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult gij zult het vleesch der voorhuid besnijden, en dat :

;

tusschen Mij en tusschen u. Rom. der besnijdenis ontvangen tot een ZEGEL der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend. Vraag. Wat is in het algemeen een teeken ? Antw. Iets dat zich aan de zinnen vertoont, en waardoor iets anders te kennen gegeven of te binnen gebracht wordt. Vraag. Hoe velerlei teekenen worden.er gemeenlijk genoemd? Antw. Drieërlei: 1. natuurlijke teekenen, 2. teekenen door instelling, 3. en die van beiden iets hebben. Vraag. Wat noemt gij natuurlijke teekenen? Antw. Zulke, die natuurlijker wijze een teeken van iets anders zijn. Dus is de rook, dien men ziet opgaan, een teeken dat er vuur is. Het avondrood aan den hemel een teeken dat het 'smorgens goed weer zijn zal, Matth. 16 2; en het uitspruiten van den vijgeboom, een teeken dat de zomer nabij is, Matth. u

zal

tot

4:11.

een

Hij

teeken

zijn

het

heeft

TEEKEN

:

24

:

32.

Vraag. Wat zijn teekenen door instelling ? Antw. Teekenen door instelling zijn die geen vermogen zouden hebben om iets te beteekenen, maar dat door goedkeuring of instellinge ontvangen zoo waren de steenen, die Jacob en Laban opgericht hadden, tot een teeken tusschen hen beiden. Gen. 31 52; en het snoer van scharlaken, aan het huis van Rachab de hoer, tot een teeken van bevrijding, Jozua. 2:11. Vraag. Welke zijn de teekenen die van beiden iets gemeen hebben. Antw. Zulke, die wel natuurlijker wijze geschikt zijn, om dit of dat te kunnen verbeelden, doch die er niet voor kunnen gehouden worden, tenzij dat er eene instelling bij komt. Gelijk de regenboog voor Noach, Gen. 9 12 het wollenvlies voor Gideon, Richteren 6 37; en het teruggaan van de zon voor Hiskia, 1 Kon. 20 8. ;

:

:

:

;

:

Vraag. Van welk soort zijn de Sacramenten ? Antw. Van de laatste soort want de besprenging met, of de indompeling in het water, is natuurlijker wijze bekwaam om af te beelden de reinigmaking, door Christus' bloed, en de gemeen*

.

.

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 254

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken