Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 81

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 81

3 minuten leestijd

VAN DE BARMHARTIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID GODS.

73

gebleken is, hoe zou hij dan voor een ander voldoen ? Hetgeen de mensch voor een ander ter voldoening zou willen geven, hij voor zichzeiven schuldig Want een ieder zal zijn eigen pak

terstond 2. is

:

dragen, Gal. 6

:

5.

alle menschen verhindert dit. Want het is bij doen met spreken, smeeken, bidden, beloven en geven. in het volbrengen van de v\^et, maar het is te dragen den last des eeuwigen toorns Gods, die brandt als een vuur tegen de zonde, Deut. 4 24 die niemand blusschen kan, Jer. 4 4 waardoor de bergen versmelten, Nah. 1 4. Dit nu kan geen eindig schepsel doen. Hoort hoe een zeer heilig mensch zegt, Ps. 76 8. Gij, vreeslijk zijt Gij en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af! Nah. 1 6. Wie zal voor Zijne gramschap staan? en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan ? 4. Hij die voor een ander voldeed, zou ook zijne voldoening en gerechtigheid aan dien ander door eene almachtige en hartveranderende genade, moeten deelachtig maken, zoo ze hem te stade zou komen. Nu, geen bloot mensch kan zulks doen. Op zijn best kan hij slechts planten en natmaken, maar God allcL geeft den wasdom,! Cor. 3:5. Vraag. Maar zou een engel onze burg niet kunnen zijn ? Immers de engelen zijn sterke helden een engel versloeg in het leger der Syriers, ten tijde van Koning Hiskia honderd en vijf en tachtig duizend man, Jes. 37 36. Antw. 1. Geenszins. De engelen hebben geen kracht om den last des eeuwigen toorns Gods tegen de zonde te kunnen dragen, en andere creaturen daarvan te verlossen. Openb. 5 2, 3. En ik zag een sterken engel, uitroepende met eene groote stern wie is waardig het boek te openen en zijne zegelen open te breken? en niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch

De onmacht van

3.

God Ook

niet niet

te

:

;

:

;

:

:

;

:

i

;

:

:

:

hetzelve inzien.

De engelen hebben die hooge waardigheid niet, om als borg 2. voor God te verschijnen, jerem. 30 20. Ook kunnen zij den flonkerenden luister, van Gods driemaal heilig aangezicht, niet verdragen, zij moeten er zich voor verbergen en bedekken, Jes. 6 2, 3. 3. De engelen hebben gt^n lichamen om de straf te kunnen dragen en God wil aan geen ander schepsel, dan de mensch is, de schuld straffen dien de mensch gemaakt heeft de borg moet onze broeder zijn, gelijk de lossers onder de wet bloedvrienden waren. :

:

:

om borg voor den zondaar te zijn ? Heere Jezus Christus, dien de Schrift uitdrukkelijk noemt de Borg, Jerem. 30 21 de Middelaar Gods en der menschen, 1 Tim. 2 5; de Borg des verbonds, Hebr. 7 22. Vraag. Wie Antw. Alleen

is

maciitig

de

:

;

:

Vraag.

.

.

:

Bewijs eens dat Christus een

Borg

is,

God kan voldoen ? Antw. 1. God heeft Hem

die aan

zelf gesteld om Borg te zijn, en in zijne borgtocht genoegen genomen, Jerm. 30 21. En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerscher uit het midden van hem voortkomen en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken want wie is hij, die met zijn hart borg wordt tot Mij te genaken, spreekt de Heere ? :

;

om

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 81

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken