Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 91

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 91

2 minuten leestijd

VAN DE VERZOENING VAN ONS MET GOD.

83

indien gij met mij spreekt, liet smaakt mij niet, tenzij Jezus daarin gehoord worde want Jezus is honing in den mond, gekweel in 16. Al wat aan de ooren en blijdschap in het hart, Hoogl. 5 ;

:

Hem

gansch begeerlijk. 4. Het is een naam van sterkte. Niemand kan dien in kracht dragen dan de sterke God, die machtig is volkomen zalig te maken die door Hem tot God gaan. Handel. 4 12. De zaligheid is in geen anderen. Want daar is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. Vraag. Is er in den naam Jezus zooveel meer kracht dat men bijzonderen eerbied aan dezen boven andere namen van den Middelaar, en God zelven bewijzen moet, omdat Paulus zegt, Fil. 10. Dat in den naam Jezus zich buigen zou alle knie ? 2 Antw. Geenszins. 1. De Apostel spreekt hier van geene lichamelijke kniebuiging, maar van eene oneigenlijke kniebuiging, welke vallen kan ook in de geesten die in den hemel, en ook onder de aarde zijn, bestaande in eene algemeene onderwerping 23. Ik heb gezworen bij Mijzelven, daar is aan Jezus, Jes. 45 een woord der gerechtigheid uit Mijnen mond gegaan, en het zal niet wederkeeren dat Mij alle kracht zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. 2. Ook ziet hier de Apostel niet zoozeer op den naam, maar op de persoon, daarmede bedoeld en deszelfs waardigheid, aan wien de Vader in Zijne verhooging een naam gegeven heeft, welke boven allen naam is, vers 9, Handel. 4 12. is

is,

:

.

.

:

:

;

:

Vraag.

Waarom wordt

Zone Gods Jezus dat

de

is

Zalig-

maker genoemd? Aniw. Omdat Hij ons zalig maakt en van onze zonden verdaarbenevens dat bij niemand anders eenige zaligheid te 21. zoeken of te vinden is, Psalm 68 Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomene zaligheid, Handel. 12. 4 En de zaligheid is in geen anderen. 1 Joh. 4 14. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader Zijnen Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld. Vraag. Welke is de andere naam van den Middelaar? Antw. De naam CHRISTUS. Vraag. Wat beteekent deze naam ? Aniw. Deze beteekent GEZALFDE, en komt overeen met den naam MESSIAS, waarmede de Middelaar in het Oude Testament genoemd wordt, Joh. 1 Wij hebben gevonden 12, den Messias hetwelk is overgezet zijnde, den CHRISTUS, Joh. 4 25. De vrouw zeide tot Hem ik weet dat de MESSIAS komt, die genaamd wordt CHRISTUS. Vraag. Wat voor personen werden onder het Oude Testament lost

:

:

;

:

:

:

:

gezalfd ?

Antw. Profeten, 1 Kon. 19 16; Psalm 105 15; Priesters, Exod. 30 22 en Koningen, 1 Kon. 19 30; Lev. 6 15, 16; 1 Sam. 24 7, 11. :

:

:

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 91

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken