Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 297

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 297

2 minuten leestijd

VAN HET HEILIG AVONDMAAL.

289

het allerbest afgebeeld, de volkomen geestelijke verzadiging, die wij in Christus hebben. 2. De andere daad der dischgenooten is het genomen brood te eten want dit is het naaste doel der uitdeeling en van het nemen, en verbeeldt ook ten duidelijkste de voeding en onderhouding der geloovigen, door Christus, het ware brood des levens. ;

De derde daad is, den gezegenden wijn, uit den drinkbeker drinken, als afbeeldende de verkwikkende en versterkende kracht, die wij uit Christus' striemen en wonden trekken aanmerkende echter, dat Christus van dezen drinkbeker niet alleen gezegd heeft: neemt dezen en deelt hem onder ulieden, Lukas 22 17, maar dat Hij er uitdrukkelijk bij gezegd heeft Drinkt allen daar uit, Matth. 26 27. En het gehoorzamen van dit bevel: Mare. 14 20. En zij dronken ALLEN uit denzelven. Even als of de Heere Jezus met opzet Zich heeft willen stellen tegen de Kerkschending dergenen die den leeken den heiligen drinkbeker verbieden. 3.

te

;

:

:

:

:

Vraag. Aan wie mag het Avondmaal des Heeren niet bediend worden. Antw. 1. Aan dooden of stervenden, dewijl in de zoodanigen niet plaats kan hebben de daad des geloofs, of het lichamelijk nuttigen van brood en wijn. 2. Aan ongedoopten, die der Kerk van Christus niet ingelijfd zijn. Aan jonge kinderen, die niet bekwaam zijn om hetzelve te 3. onderzoeken en te beproeven. 4. Aan ongeloovigen in leer of wandel, dewijl door henlieden Gods verbond ontheiligd, en Zijn toorn over de gansche gemeente

ontstoken wordt.

Vraag. Voor wie is het Avondmaal des Heeren dan ingesteld? Antw. Voor ware geloovigen, die Christus aireede WEDERGEBOREN, en in Zijn huisgezin, dat Zijne Kerk is, heeft ingelijfd,

ó

Hoogl.

liefste

5:1.

Eet

vrienden,

drink

word dronken,

en

!

Vraag. Wat wordt er van hen verondersteld, als zij ten Avondmaal zullen gaan ? Antw. 1. Dat ze gedoopt zijn; naardien geboren te worden eerder is dan gevoed te worden, zoo moet het Sacrament der wedergeboorte eerder ontvangen worden, dan dat der geestelijke voeding, Matth. 28

:

19.

Dat ze tot onderscheid van jaren gekomen zijn, om zichzelven kunnen beproeven, en het lichaam des Heeren te onderscheiden,

2.

te

alzoo anders niet geoorloofd is, 1 Cor. 11 28, 29. 3. Dat zij hun geloof betoonen in woorden en werken, zonder aanstoot te geven in de gemeente Gods, Psalm 24 3, 5. :

:

Vraag.

Tot wat einde heeft Christus

Zijn

Avondmaal

in-

gesteld ?

Antw. A.

Rotterdam

Om II

te

voeden en

te

onderhouden degenen

die aireede 19

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 297

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken