Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 137

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 137

2 minuten leestijd

!

;

VAN DE RECHTVAARDIGMAKING. daarom houden

wij

fundament

dit

altijd

129

Gode

vast,

alle eere

gevende, ons vernederende en bekennende zoodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelven of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid des gekruisigden Christus alleen, dewelke onze is wanneer wij in Hem gelooven B. en hetgeen er op gebouwd wordt, duidelijk aangewezen, ;

verklarende, dat is Christus en Zijne volmaakte verdiensten, alles is, om a. ons troost en vertrouwen te geven, tegen het gevoel van zonde Want deze is genoegzaam om alle onze en vreeze voor God ongerechtigheden te bedekken, en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vreeze, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen, gelijk onze eerste vader Adam, dewelke al bevende zich met vijgebladeren bedekken wilde: dat daarentegen in ons het minste niet is b. om ons te doen vertrouwen En voorwaar, indien wij voor aa. God verschijnen moesten, steunende op onszelven, of op eenige andere schepselen, hoe weinig het ook ware, wij moesten helaas :

:

verslonden worden bb. waaruit volgt,

dat

een

:

die zichzelven kent, met het gericht met uwen voor aangezicht recht-

iegelijk,

David moet zeggen Heere ga knecht, want niemand die leeft

niet zal

in

Uw

vaardig zijn

Vraag. Bestaat des menschen gelukzaligheid in de vergeving onzer zonden om Jezus' Christus' wille? Antw. !. Zoo wordt ons geleerd, Psalm 32 Wei1, 2. gelukzalig is hij, wiens overtredingen vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mensch, dien de Heere de on:

gerechtigheid niet toerekent. Vraag. Hoe betoogt gij dit ? Antw. 2. De eerste staat des menschen, waarin God hem door de schepping heeft gesteld was een staat van zaligheid. Door de zonde is de mensch uit dien staat gevallen, Jes. 59 2. Uwe ongerechtigheden maken een scheiding tusschen ulieden en tusschen uwen God, en uwe zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij u niet hoort. Dus volgt, dat de zonde als de eenige hinderpaal van zaligheid weggenomen zijnde, de mensch wederkeert tot zijn eersten stand van vrede en vriendschap met God, Rom. 5:1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus. :

Vraag. Hoe bewijst gij dit verder ? Antw. 3. Die vergeving van zonden heeft, a. is ontheven van alle schuld en alle straf die de zonde verdiend heeft, en dat zoo volkomen, alsof men nooit zonde gehad of gedaan had, 1 Joh. 1 7. Het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Openb. 1 5. Die ons heeft *

.

.

:

:

A. Rotterdam 11

9

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 137

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken