Bekijk het origineel

Openingsrede voor het 2e Christelijk sociaal congres - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Openingsrede voor het 2e Christelijk sociaal congres - pagina 17

2 minuten leestijd

13

op

die

grond

van

klasse-belang

het

der

arbeiders

het

klasse-belang der overheerschers aantast. Wij moeten grijpen

naar

de

grootere

het

organische

bewust

zoodanig strijd

Want

leving.

standen

het

vestigen.

te

ligt

klasse-belang

uit,

menschelijk geslacht

als

alle

Wij

de betering onzer maatschappelijke toe-

ongetwijfeld

in

1891 reeds betuigde,

De

van

moeten ons onder banier en met eigen leuze werpen in den grooten tegen het kapitalisme vóór een betere samen-

eigen

in

om boven

doel,

eenheid

den socialistischen weg, zooals ik ligt ook in den weg van strijd.

zij

wereldworsteling, die thans het menschelijk geslacht in

spanning houdt, beteekent voor het kapitalisme de onder-

Maar

beteekent nog niet de opgang gemeenschap in den diepsten zin. Om daarvoor te zorgen hebben wij een taak. Wij moeten niet van verre toezien en ons tevreden stellen met solidaristische theorieën, wij hebben als volgers van den Christus, ons geheel te geven aan den strijd voor Gods rechten op de gang.

van

een

worsteling

die

nieuwe

maatschappij.

Want de geweldige

klassenstrijd, zooals die thans gestreden

naar zijn diepste wezen een

strijd tot herstel van Gods. Een strijd, om den persoonlijken eigendom van de voortbrengingsmiddelen voor de gansche menschheid te doen overgaan in het gemeenschap-

wordt,

is

de rechtsverhoudingen

pelijk

gebruik.

Hebben

wij niet

immer

geleerd, en zegt de

Heilige Schrift het niet nadrukkelijk, dat de

maar God de eigenaar

rentmeester,

hare

volheid,

in stand te

gegeven strijd

er

dat de

middelen, noodig

houden, slechts

zijn?

En nu

slechts

doelden vorm

te

is

gaat

om, dat

in

mensch

van

om

de menschheid

leenbruik door

het in den

leenbruik

in

slechts

de aarde en

God

aan allen

modernen klassenzijn

door

God

be-

herstellen.

Zóó moeten wij zien waarom het in zijn diepste wezen Al noemt de sociaal-democratie de dingen bij andere

gaat.

namen, en al strijdt zij niet bewust, om Gods recht op de maatschappij te handhaven, wij moeten haar strijd als zoodanig zien. Wij moeten erkennen, dat achter de geweldige volkskracht, die thans tegen de verkeerde sociale

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 24 Pagina's

Openingsrede voor het 2e Christelijk sociaal congres - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 24 Pagina's

PDF Bekijken