Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 84

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 84

2 minuten leestijd

ARTIKEL XX.

76

ons van de strafschuld zou verlost, en voor dezelve genoeg gedaan hebben en door de laatste alleen zou verworven hebben want zoo zou men de lijdelijke het recht ten eeuwigen leven gehoorzaamheid berooven van de waardigheid van verdienen, en de dadelijke van te voldoen, daar de voldoening en verdiensten niet verschillen in de zaak, overmits voor dengene, die door voldoening verlost wordt van de strafschuld, even daardoor hersteld ;

;

wordt het recht ten leven. 3. Dat deze rantsoenprijs voldoende en evenwichtig was aan de verplichting, zoodat, al bewees God Zijne genade aan den zondaar door Hem een borg te geven, er echter geen gunst aan het losgeld of aan den Middelaar zelven geschied is want de strafschuld desgenen die verlost moest worden was oneindig; hiertegen heeft Christus de prijs van eene oneindige waardij opgebracht, waardoor de Vader volkomen is genoeggedaan. Col. 2 14. Zulks getuigde Hij in zijn dood, als roepende joh. 19 30, Het is VOLBRACHT. Vraag. Voor wie heeft Christus genoeg gedaan ? Antw. 1. Niet voor engelen: want de goeden hebben geen Middelaar noodig, als zijnde in a. hunne volmaaktheid staande gebleven b. de kwaden zijn buiten alle hoop van verlossing gesteld, en worden bewaard met eeuwige ketenen der duisternis, tot het :

:

:

;

oordeel, 2 Petr. 2 4. 2. Niet voor alle menschen, maar alleen voor de uitverkorenen die aan Christus van den Vader gegeven zijn. Joh. 17 23. :

:

Vraag. Bewijs dat Christus niet voor alle menschen, maar voor de uitveri<orenen alleen heeft voldaan ? Antw. 1. Deze voldoening wordt uitdrukkelijk bepaald tot velen Matth. 20 28 dewelke elders genoemd worden Zijn volk, Matth. 1 21 Zijne schapen, Joh. 10 15; Zijne gemeente, Handel 20 28 Zijn lichaam, Ef. 5 25 Zijne vrienden, Joh. 15 33. 2 Deze voldoening is verknocht met Zijne voorbidding welke zeker alleen tot de uitverkorenen behoort. Joh. 6 9. Ik bid voor hen Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe. :

:

:

;

:

;

:

;

:

;

;

;

Vraag. Hoe verder ? Antw. 3. Ook vloeit Zijne voldoenende offerande uit de allerhoogste liefde van God voort, die men tot geen verworpelingen kan uitstrekken, Rom. 8 Zoo God voor ons is, wie zal tegen 31, 32. ons zijn ? die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven. En Cap. 5 8. Maar God bevestigt Zijne liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 4. Verder volgt uit Christus' voldoening alle zaligmakende genade en de eeuwige heerlijkheid zelve, welke immers aan de uitverkorenen alleen eigen zijn, Rom. 5 Veel meer dan, 9, 10. zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn; want indien wij vijanden zijnde, *

.

.

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 84

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken