Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 243

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 243

3 minuten leestijd

VAN DE ORDINANTIEN DER KERK.

235

dienstknechten der menschen Gal. 5:1. Staat dan in de vrijiieid, met welke ons Christus heeft vrij gemaakt, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. ;

Vraag. Wat zegt dat, de consciëntiën der menschen te binden en te dwingen ? Antw. 1. De consciëntiën te binden is de menschelijke wetten even krachtig als de goddelijke voor te stellen, zoodat hij die deze niet onderhoudt daardoor aan Gode verschuldigd zou zijn, en zonder daarover berouw en boete te doen, eeuwiglijk verloren moet gaan. Men vindt de bedreiging tegen dezulken, jes. 10 1. Wee dengenen die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrij46. Wee u gij wetgevers die moeite voorschrijven; Lukas 11 leerden, want gij belast de menschen met lasten, zwaar om te dragen, en dezelve raakt gij niet aan met uwe vingeren. 2. De consciëntiën te dwingen is de menschen in alle manieren op eene geweldige wijze te houden aan menschelijke inzettingen, hetzij door dreiging, gelijk den apostelen geschied is, Handl. 4 17. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worde, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot eenig mensch in dezen naam spreken door gevangenis, Handl. En daar kwam een en boodschapte hun, zeggende ziet 5 25. de mannen, die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in den tempel en leeren het volk, door geeselingen, vers 40. En als zij de apostelen geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hen, dat zij niet zouden spreken in den naam van Jezus; door steenigen en andere doodstraffen, zooals een Stefanus, Hand. 7:55,60; johannes de Dooper, Matth. 14 10, 11. en vele heilige mannen Gods, geschied is zooals Jezus zijnen discipelen voorzegd had. 2. Zij zullen u uit de synagoge werpen: ja, de ure Joh. 16 komt dat een iegelijk die u zal dooden, zal meenen Gode eenen .

.

:

:

:

;

:

:

:

;

:

dienst te doen.

Vraag. Wie maakt zich hieraan schuldig? Antw. De Roomsche Kerk, navolgende daarin het verbasterd Jodendom, dat aan dezelfde misdaad schuldig was, Matth. 23 Daarom ziet, Ik zend tot u profeten en wijzen en 34, 35. schriftgeleerden, en uit hen zult gij sommigen dooden en kruisigen, en sommigen uit hen zult gij geeselen in uwe synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharias, den zoon van Barachi, welken gij gedood hebt tusschen den tempel en het altaar. Hoe nu de Roomsche Kerk zich ten allen tijde bezondigd heeft, leeren ons de kerkhistoriën en martelaarsboeken, die niet dan met de grootste nuttigheid in de huisgezinnen der hervormden kunnen gelezen worden. Vraag. Tot wat einde nemen wij de goede orde der Kerk aan ? Antw. Alleen in zooverre deze dienstig is om eendracht en eenigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in :

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 243

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken