Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 171

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 171

2 minuten leestijd

VAN HET AFDOEN DER CEREMONIËELE WET.

163

4. Sedert de verwoesting van Jeruzalem, waardoor de Christelijke vrijheid bevestigd is, is zij stinkend en doodelijk geworden, voor hen, Christus is u ijdel geworden, 4. die ze willen betrachten. Gal. 5 die door de wet gerechtvaardigd [wilt] worden, gij zijt van de genade vervallen. :

Vraag. Is dan de ceremoniëele wet geheel buiten gebruik onder het N. Testament? Antw. Hoewel het gebruik daarvan onder de Christenen moet worden weggenomen, nochtans blijft ons de waarheid, en de substantie daarvan in Christus Jezus, in denwelken zij hare ver16. De wet en de profeten zijn tot vulling hebben. Lukas 16 van dien tijd af wordt het koninkrijk Gods verop Johannes kondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. gesteld,

:

;

Vraag. Verschilt die wet van de wet der zeden ? Antw. Ja toch de ceremoniëele wet raakt alleen de Joden, maar die der zeden stelt de plichten voor van Joden en Heidenen. 2. De wet der schaduwen hield stand tot op de tijden der verbetering, maar die der zeden regeert door alle tijden. 3. De ceremoniëele wet zag meer op de reinigmaking des lichaams, maar die der zeden eischt de reinigmaking van lichaam en geest. 4. De ceremoniëele wet was Israël medegedeeld, naar Gods afteekening op den berg Sinai, maar die der zeden is allen menschen van nature bekend. 5. De wet der zeden belooft het leven, voor die de geboden doen, maar de ceremoniëele wet wijst Christus aan, voor hen die de wet der zeden niet kunnen .

'

.

;

voldoen.

Vraag. Wat is de wet der zeden ? Antw. De wet der liefde, begrepen in de tien geboden, en bij uitbreiding, in het gansche woord van God, daarom de wet des Heeren genaamd. Psalm 19 8. :

Vraag.

Zijn wij

dan schuldig, onder het N. Testament, gebruik te uit de Wet en de Profeten ?

maken van de getuigenissen, genomen

Antw. Ja toch 1. de boeken des Ouden Testaments zijn zoowel van God en goddelijk, als de Schriften van het Nieuwe Testament, 2 Tim. 3 16. Alle Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; 2. wij worden vermaand om de boeken des Ouden Testaments te onderzoeken, om er het leven in te vinden, Joh. 5 39. Onderzoekt de Schriften want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. Lukas 16 22. Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die hooren. :

:

:

;

:

Vraag, hebt gij nog een bewijs ? Antw. 3. De Kerk van het Nieuwe Testament is gebouwd op de Schriften, zoowel van het Oude als van het Nieuwe Testa-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 171

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken