Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 241

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 241

2 minuten leestijd

;

;

VAN DE ORDINANTIEN DER KERK.

gebouwd

als

eene stad, die wel samen gevoegd

233 Cor. 40 40. Hiervan staat

is, 1

Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. ons in dit artikel te spreken.

:

Vraag. Hoe wordt het verdeeld ? Antw. In twee deelen I. Eerst wordt de goede orde der Kerk beredeneerd, en wel A. hoe goed en nuttig deze zij Intusschen geiooven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere ordinanlie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk; B. hoe bepaald die orde zij in den omtrek van Christus' ordening: a. dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken, van hetgeen ons Christus, onze eenige Meester, geordineerd heeft b. met verwerping van alle menschelijk gezag en vinding: En daarom verwerpen wij alle menschelijke vonden en alle wetten die men zoude willen invoeren om God te dienen, en door deze de consciëntiën te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. .

'

.

:

:

Daarna wordt aangewezen

II.

A. het einde der goede orde in de Kerk Zoo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is, om eendrachtigheid en eenigheid :

voeden en te bewaren, en zaamheid Gods

te

alles te

onderhouden

in

de gehoor-

het middel, om dezelve te bewaren: waartoe geëischt wordt excommunicatie, of de ban, die daar geschiedt naar den woorde Gods, met hetgene daaraan hangt. B.

de

Vraag. Van wie spreekt het artikel ? Antw. Van de opzieners en regeerders der Kerk, die de gemeente Gods hebben te weiden in vrede en eendracht, Jes. 60 17. Ik zal uwe opzieners vreedzaam maken; Jes. 3 15, Ik zal ulieden herders geven naar Mijn hart die zullen u weiden met wetenschap en verstand. Vraag. Wat staat dien opzieners tot dat einde te betrachten? Antw. Wij geiooven, dat het nuttig en goed is, dat die regeerders der Kerk zijn onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen, tot onderhouding van het lichaam der Kerk. Zoo hebben de apostelen en ouderlingen in de eerste Kerk gedaan zij schreven den broederen uit den heidenen, die in Antiochie en Syrië en Cilicie waren want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen, dan deze noodzakelijke dingen, namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zoo zult gij weldoen, Handl. 15 23, Paulus en Silas, samen door de steden reizende, zoo 28, 29. gaven zij ordinantien, die van de apostelen en ouderlingen te :

:

;

;

:

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 241

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken