Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 168

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 168

3 minuten leestijd

ARTIKEL XXV.

160

de ark, den Heere een altaar bouwde, waarop hij rein vee, gevogelte ten brandoffer offerde, wier liefelijke reuk Gode aangenaam was. Gen. 8 20, 21. 2. De voortgang daarvan ten tijde van Abraham, in het bijzonder als God hem begenadigde met de besnijdenis, tot een 7, 10, 11. zegel des verbonds, voor hem, en zijn zaad. Gen. 17 En Ik zal iMijn verbond oprichten tusschen Mij en tusschen u, en tusschen uw zaad na u, in hunne geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot eenen God, en uwen zade na u. Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tusschen Mij en tusschen u, en tusschen uw zaad na u dat al wat mannelijk is u besneden worde. En gij zult het vleesch uwer voorhuid been dat zal tot een teeken zijn des verbonds tusschen snijden Mij en tusschen u. De voltrekking of volmaking is geschied door Mozes, in, 3. en kort na de uittocht van Israël uit Egypte, op goddelijk bevel. Hiervan, Joh. 1 17. De wet is door Mozes gegeven. Cap. 7 22. Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven, (niet dat 5. zij uit Mozes is, maar uit de vaderen). Handel. 15 uit

en

:

:

;

;

:

:

:

Vraag. Om welke redenen heeft God aan Israël die wet van plechligheden gegeven ? Antw. 1. Minder voornaam diende deze wet a. tot een vertoog van Gods hoogste macht over Israël, die doet al wat Hem behaagt. Ps. 115 3; b. om Israël te onderscheiden van de heidensche volkeren; daarom 14; noemt Paulus die wet een middelmuur des afscheidsels, Ef. 2 c. om het Joodsche volk in bedwang te houden, en af te trekken van de afgoderij der heidenen, waartoe zij van nature zeer genegen Doch eer het geloof kwam, 23. waren. Daarom staat er Gal. 3 waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten ge:

:

:

weest 2.

tot op het geloof dat geopenbaard zoude worden. Gal.4:l— 3. Meer voornaam diende deze wet

om

de zonden te leeren kennen in haar aard, en hoe de verzoening van zonden is. Daarom wordt die wet genaamd, Col. 2 14, een handschrift der zonde, dat tegen de Joden was, in inzettingen bestaande; b. om daardoor geleid te worden tot den Messias, die de verWant het 4. zoening van zonden heeft teweeg gebracht, Rom. 10 einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die geWtlke zijn eene schaduw der toekomende dingen, looft. Col. 2 17. maar het lichaam is van Christus; opdat zij in deze wet eenigszins zouden vinden afgeschaduwd c. den waren dienst van God, zooals die in de rechte godsvrucht moet worden betracht. Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; en die is niet de besnijdenis, die het in het openbaar en het vleesch is; maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in di-n geest, niet in de letter [is de bewiens lof niet is uit de menschen, maar uit God. snijdenis] a.

Israël

noodzakelijk

:

:

:

;

Vraag. Zijn wij onder het Nieuwe Testament nog gehouden aan de onderhouding der ceremonieele wet?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 168

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken