Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 103

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 103

3 minuten leestijd

;; !

VAN DE VERZOENING VAN ONS MET GOD.

95

15. De Joden verwonderden zich zeggende: hoe brood. Zie Joh. 7 weet deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft. Mare. 6 3. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria? b. als een openbaar persoon, die te voorschijn kwam als de beloofde Zaligmaker. Toen heeft Hij veertig dagen moeten vasten en 1—3; is van den duivel verzocht geweest in de woestijn, Matth. 4 is gescholden voor een vraat en wijnzuiper, een vriend van tollenaren :

:

:

en zondaren, Matth. 11 19; behalve andere mishandelingen, lasteringen en spotternijen die Hem van Zijne vijanden bejegenden. De Hij was veracht en de onwaardigste 3. profeet ziet er op, Jes. 53 onder de menschen, een man van smarten en verzocht in krankheid bijzonder in het einde van Zijn leven, toen Hij gevoelde de 3. schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zoodat Zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde afloopende. Ja toen Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten Hij geroepen heeft Vraag. Is dit een zwaar lijden geweest van den Heere Christus ? Antw. Ja toch, beide in lichaam en ziel. Dus wordt het genaamd 26. een lijden bij uitstek dat Christus moest ondergaan, Lukas 24 Een zware en lastige arbeid, Jes. 43 24. Het treden van den wijn15—19; 3. Zie hierbij Psalm 22 pers van Gods toorn, Jer. 63 20—22. 69 :

:

:

:

:

:

:

:

• .

de

.

Vraag.

Hoe

blijkt

de zwaarte

van Christus'

lijden naar

ziel ?

Toen zeide geheel bedroefd tot den dood toe Er is niet verschrikkelijker dan de blijft hier en waakt met Mij. dood, als hij met zijn vloeken en prikkels gesmaakt wordt. David 3. Banden des doods hadden mij omvangen, roept uit, Psalm 116 en de angsten der hel hadden mij getroffen ik vond benauwdheid en droefenis. Dus moet het lijden den Borg zwaar gevallen zijn; daar Zijne lofzangen veranderden in klachten. Zijn vreugde in droefenis, vergezeld met de angsten des doods en der hel; want hooger trap van droefheid kon de menschheid niet verdragen, of De be11. zou gestorven en bezweken zijn. Zie Job 18 zij roeringen zullen hem rondom verstrikken, en hem verstrooien op zijne voeten. 44. En in zwaren strijd zijnde bad Hij te 2. Uit Lukas 22 ernstiger en Zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. Het grondwoord k'kwjix beduidt bij de Grieken, die angst des gemoeds, of ontstelde worstelingen der gedachten, die iemand aangrijpt, als hij een strijd zal aangaan, waarvan de uitkomst twijfelachtig is. Demosthenes zegt van den koning Philippus, dat hij in zoo eene gelegenheid was in vreeze en in veel strijd. Doch hier gaat het hooger; de angsten der ziel beklemden Christus zoodanig dat ze het bloed de zweetgaten uitdreven, en niet alleen bloedig zweet; maar fii>o-c; 5,c5,a/?:j x?'^ar3<.', inderdaad groote droppelen bloed, die van Zijn lichaam op de aarde stroomden. O zwaarte, ó alles overtreffende benauwdheid! Thuanus verhaalt, als iets zeldzaams, dat zekere overste gedreigd zijnde met een smadelijken dood, indien hij de stad niet overgaf, zoo ontsteld werd, dat hem het bloedige zv/eet door het gansche lichaam uitbrak. En Maldonatus schrijft van een gezond mensch Antw.

Hij

tot

Uit Zijn eigen bekentenis, Matth. 26:38.

1.

hen

:

Mijne

ziel

is

:

;

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 103

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken