Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 41

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 41

3 minuten leestijd

;

; :!

;

VAN DES MENSCHEN VERLOSSING.

33

der vrouw, dat is, een Zoon uit eene maagd, hetboven de natuur. Het zou een wonder zijn. Dit kon niet 18. Geloofd zij zijn zonder Gods macht en mogendheid, Psalm 72 de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. 4. Vast en onveranderlijk was deze belofte. Dat zal, Gen. 3 15, wees aan wat zekerlijk geschieden zou. Het was hier niet als Joel 14. Wie weet? Dan. 4 27, misschien; maar zekerlijk het zal 2 zoo zijn. Het beloofde goed is de Christus, die de slang den kop zou vertreden. Die belofte moet waarachtig zijn want zoovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem, ja, en zijn in Hem, Amen het zaad

belooft

welk

is

:

:

:

:

:

Gode

tot heerlijkheid, 2 Cor.

1

:

22.

Vraag. Op wat wijze is die belofte geschied ? Antw. 1. Van God zelf en met eigen mond. De Allerhoogste roept hier tot den allerlaagste, de Allerwijste tot den allerdwaaste, de alleen Zalige tot rampzalige zondaren: Neigt uw oor, en komt want Ik zal met u een tot Mij, hoort en uwe ziel zal leven eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden Davids, Jes. 55 3. 2. Van zelf deed God deze belofte, en door Zijne eigene vrijwillige gunst. God had Adam voor eeuwig kunnen verstooten, gelijk Hij de engelen doet, die hun beginsel niet bewaard hebben. God had andere menschen kunnen scheppen, om hun genade en eere te geven. Ook verzocht Adam de goddelijke gunst niet, die hij onwaardig geworden was, en echter belooft hem de Heere genade en zaligheid. Het is dan Ik zal hunlieder omwant Mijn keeringen genezen Ik zal ze vrijwillig liefhebben toorn is van hem afgekeerd, Hos, 14 5. 3. Onverwacht was de belofte van het zaad der vrouw. Als Adam in het minst over zulk eene belofte niet dacht, belooft hem de Heere den hoorn der zaligheid. Terwijl Gods toorn ontbrandt, ontfermt Hij zich over den gevallen mensch. Zoodra was de zonde niet begaan, of de genade wordt beloofd. Zoo haast was de wonde niet geslagen, of de medicijn wordt aangewezen. Zoo toch is Gods weg in het heiligdom, Jes. 65 1. Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vroegen Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten tot het volk dat naar Mijnen naam niet genoemd was, heb Ik gezegd Zie, hier ben Ik Zie, hier ben Ik. 4. Gepast was deze belofte, om den mensch te troosten in den stand der ellende want dit zaad geboren zijnde, zou ons .

*

.

:

:

:

;

:

:

:

:

:

:

:

verlossen,

van onze zonden, a. heeten JEZUS, want Hij

Matth, zal

1

zijn

21.

:

Gij

volk zalig

Zijnen naam maken van hunne

zult

zonden b. van den vloek der wet. Gal. 3 13. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons c. van den toorn Gods, waaronder wij van nature zijn, 1 Thess. 1 10. En Zijn Zoon uit de hemelen verwachten, denwelken Hij uit de dooden verwekt heeft, (namelijk) Jezus, die ons verlost van den toekomenden toorn d. van de angst en vreeze der conscientie onder het gezicht :

:

A.

Rotterdam

II

3

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken