Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 167

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 167

3 minuten leestijd

;

VAN HET AFDOEN DER CEREMONIEELE WET.

159

dienstwerk doen, maar moest dit feest met vreugde en blijdschap vieren, tot getuigenis van de bijzondere weidaden, die zij van God ontvangen hadden. Zie Leviticus 23; 3. het feest der Loofhutten, dat gevierd werd in de omlceering, of het einde van het jaar, als het oude jaar eindigde, en het nieuwe begon, Exod. 34 22, te weten, in de zevende maand, welke wij September noemen, en de Hebreen Tisri. Deze maand was wel van ouds de eerste maand in het burgerlijk jaar der maar in het heilige jaar, en naar de orde der feestdagen, Joden volgens Gods instelling, de zevende, en bijna geheel heilig, van wege de verscheidene feesten, die in deze maand voorkwamen. Ook was zij daartoe het meest geschikt overmits dan al de vruchten des velds ingezameld waren. Op den vijftienden van de zevende maand begon dit feest en duurde zeven dagen lang. :

;

Israël woonde in dien tijd in hunne hutten, of tenten, gemaakt van groene takken, met allerlei heilige vroolijkheid, tot een gedachtenis van hun omzwerven in de woestijn, dankende God voor Zijne weldadigheid. Men zie de instelling van dit feest, met al 34—44. Num. 26 zijne Omstandigheden, Lev. 23 12. en Deut. :

:

16

13—15;

:

de mindere feesten waren het feest der trompetten, of des geklanks, zoo genoemd omdat het door eene heilige samenroeping met de bazuinen, en bijzondere offeranden gehouden werd. De tijd was op den eersten der zevende maand, Tisri, die de zevende van het heilige, doch de eerste van het burgerlijk jaar was, en alzoo hun Nieuwjaarsdag. Zie Lev. 23 24 en Num. 29 16. Dit trompettengeklank, zal vermoedelijk gediend hebben om dezen Nieuwjaarsdag des te opmerkelijker te maken, overmits dan al hunne handelingen en contracten begonnen. Ook werden hunne Sabbathsjaren, en jubeljaren daarvan af gerekend het feest der verzoening, als de hoogepriester plechtig voor 2. het volk tot God naderde dat inviel op den tienden derzelver maand, Tisri, waarvan men breeder lezen kan, Lev. 16 34, en 27—32; 33 3. voeg er bij de twee bijzondere Sabbathen, de eene, die alle zeven jaren moest gehouden worden, wanneer het gansche land moest rusten, geen schulden van den verarmde onder de Joden mochten ingevorderd, en de knechten moesten vrijgelaten worden. Zie Exod. 33 10, 11. Lev. 25 24, en Deut. 15 12, 13; de andere, die kwam na zevenmaal zeven jaren, zijnde negen en veertig jaren, bekend onder het plechtig jubeljaar der Joden, waarvan breedvoerig bericht te vinden is, Lev. 25 8—16. Vraag. Wanneer is de ceremonieele wet ingesteld ? Antw. God heeft deze wet Zijn volk trapswijze bekend gemaakt. 1. De beginselen vinden wij na de moederbelofte, in het Paradijs, wanneer God voor Adam en Eva rokken van vellen maakte, en hun die aantoog, Gen. 3 Abel nevens Kain, aan het einde der 21 dagen, Gode offer bracht, en wel van de eerstgeborenen zijner schapen, en hun vet, hetwelk God aangenaam was, Gen. 4 :3, 4. Het onderscheid tusschen rein en onrein vee, dat van Noach in acht genomen werd. Gen. 7:2, Ja zelfs, dat hij na zijn uittocht b.

1.

:

:

;

:

:

:

:

:

:

.

.

:

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 167

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken