Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 321

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 321

2 minuten leestijd

VAN DE POLITIEKE OVERHEID,

313

een ieder, van wat qualiteit, conditie of staat hij zij, is zich den overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eere en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet strijden tegen het woord Gods. Tit. 3:1. Vermaant hen, dat zij den overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat ze tot alle goed werk bereid zijn, Matth. 22 21. Geeft dan den keizer wat des keizers is Rom. 13 Want 6, 7. daarom betaalt gij ook schatting, want zij zijn dienaars Gods, zoo geeft dan een iegelijk in ditzelve geduriglijk bezig zijnde wat gij schuldig zijt schatting dien gij de schatting tol, dien gij de tol vreeze, dien gij de vreeze eere, dien gij de eere Voorts

schuldig

:

;

:

;

:

;

;

;

schuldig zijt. Ernstige voorbidding voor hen, Jerem. 29 2. 7. En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den Heere want in haren vrede zult gij vrede hebben. 1 Tim. 2 Ik vermaan dan voor 1, 2. alle dingen, dat gedaan worden smeekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle menschen voor koningen, en allen die in hoogheid zijn opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen, in alle godzaligheid en eerbaarheid. :

;

:

;

;

Vraag. Met wie hebben wij hier verschil ? Antw. Met de Wederdoopers, en alle oproerige menschen, die de heerschappijen verwerpen wier dolingen wij, als strijdig met de gezonde leer, verwerpen En hierin verwerpen wij de Wederdoopers, en andere oproerige menschen, en in het gemeen alle diegenen, die de overheden en magistraten verwerpen, en de justitie omstooten willen; invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid onder de menschen. ;

:

Vraag. Wat merkt gij hier over aan ? Antw. Het is bekend, dat in de zestiende eeuw, sommige Wederdoopers, oproerige wederspannelingen waren, hoewel zij alleen daarom niet oproerig waren. Doch sedert het werk van Thomas Munster, die de boeren in den jare 1524, aanhitste, tegen de overheid, zoodat er wel vijftigduizend moedwilligern, in dien boerenkrijg omkwamen en dat van Jan van Leiden met zijn aanhang, te Munster, in den jare 1536, kregen zij, die den naam van Wederdoopers voerden, een kwaden naam. De geloovigen in de Nederlanden hebben, om te toonen, dat zij vreedzame onderdanen waren, zich altoos van dit slag van menschen onderscheiden, en hunne dwalingen, als strijdig met de eere Gods, en de rust der gemeenten, openlijk tegengesproken. Voorts ziet men dat zij te keer gaan tegen alle oproerige menschen, die de justitie omstooten willen invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid, die God onder de menschen gesteld heeft. Vermoedelijk dat zij het oog hebben op zulke menschen, die in en omtrent het jaar 1534, te Amsterdam en elders, naakt .

.

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 321

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken