Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 246

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 246

2 minuten leestijd

!

ARTIKEL XXXII.

238

toegelaten, om van verre staande, in het portaal Gods woord hooren. De 'TTrÓTrS-cxxrig hypoptosis, nederwerping, waardoor de boetvaardige zich dicht bij de geloovigen mocht nederwerpen. De E'j^^xa-ig sustasis, medestand, waardoor de boetelingen in de gemeenschap des gebeds onder de geloovigen stonwaarna zij eerst, na openbare verzoening, met voorgaande den gebeden, oplegging der handen en vrijspraak, tot de gemeenschap van des Heeren tafel werden toegelaten.

werd

te

;

Vraag. Antw.

Hebt 4.

Ja,

nog een bewijs ? ook door verscheidene redenen

gij

de kerkelijke tucht

;

nuttig,

is

om de onteering van Gods naam te voorkomen want door a. het verdragen van kwade en verderfelijke leden in de Kerk, geeft zij aanleiding om gelasterd te worden van die buiten zijn, alsof zij gemeenschap heeft met de ongerechtigheid, Rom. 2 14. De naam Gods werd om uwentwille gelasterd onder de heidenen om de Kerk voor besmetting te bewaren, dat haastelijk geb. schiedt, wanneer men de ergerlijken in leer of wandel niet uitsluit van de kudde. Een weinig zuurdeesem maakt het geheele deeg zuur, Waarom Paulus van de valsche leeraars zegt, 2 Tim. Cor. 5 6. 1 17. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker; 2 c. om ergerlijke zondaars, alzoo tot schaamte en boetvaardigheid 14. Vermengt u niet met hem, opdat hij te brengen, 2 Thess. 3 beschaamd worde 1 Cor. 5 5. Denzulke over te geven den Satan tot verderf des vleesches, opdat de geest mag behouden worden, in den dag des Heeren Jezus; om de rust en eendracht der Kerk te bewaren, welke door verd. menging met ergerlijke leden wordt gestoord, Gal. 5 12. Och of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken ;

:

:

:

:

:

;

:

:

Vraag. Over wie moet de kerkelijke tucht geoefend worden? Antw. Niet over redelooze schepselen of menschen die buiten de Kerk zijn, maar over ergerlijke lidmaten, die tot haar uiterWat heb ik lijke gemeenschap behooren, 1 Cor. 5 12, 13. ook die buiten zijn te oordeelen? oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? maar die buiten zijn oordeelt God. Vraag. Welke zijn die? Antw. 1. Of goddeloozen en ergerlijken in den wandel, 1 Cor. 5 13. Doet gijlieden dezen booze uit ulieden weg. 2. Of over onrechtzinnigen in de leer, 2 Tim. 3:8. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzoo staan ook dezen de waarheid tegen, menschen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Vraag. Moet de uitwerping, van een ergerlijk zondaar, terstond geschieden, als zijne ergernis openbaar wordt? Antw. Geenszins, maar men moet langzaam, voorzichtig, en 10. als bij trappen opklimmen tot dit uiterste den ban, Tit. 3 Verwerp een ketterschen mensch, na de eerste en tweede vermaning. :

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 246

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken