Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 289

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 289

2 minuten leestijd

VAN HET HEILIGE AVONDMAAL.

281

c. omdat daarin de Heere zelf den geloovigen gegeven, en sacramenteel genoten wordt.

Waarom

een Heilig Avondmaal ? de Heilige Israëls. De ontvangers zijn heiligen op de aarde. De wijze van gebruik moet heilig en bedachtzaam zijn. Het einde is om ons te vermanen tot ware heiligheid, het

Vraag. Antw. 2. 3. 4.

De

1.

sieraad van

Gods

zegt

gij

insteller is

huis.

Vraag. Hoe wordt dit Sacrament al meer genoemd ? Antw. De breking des broods, Hand. 2 42 de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus, 1 Cor. 10 16; de drinkbeker der dankzegging, 1 Cor. 10 21. Ook spraken de oude Christenen van eene offerande en sacrament des altaars, om Joden en Heidenen gemakkelijker te winnen daarmede doelende niet op een onbloedig misoffer der Papisten, dat van latere vinding is; maar ten deele op de algemeene toebrenging der uiterlijke teekenen tot het Avondmaal, en de daarmede gepaarde liefdemaaltijden ten deele op de vertooning van Christus' eenige offerande ten deele op de geestelijke offerande van een gebroken hart, van gebeden, en van dankzeggingen, die daar op eene .

.

:

;

:

:

;

;

;

plechtige wijze geschiedt.

Vraag. Is men, vanwege den naam, niet verplicht dit Sacrament des avonds te gebruiken ? Antw. Geenszins want als dit de gewoonte der eerste christelijke Kerk is geweest, is zulks niet te wijten aan den godsdienst der Christenen, maar aan de wreedheid der vervolgers, die door hunne wreedheid de Christenen dwongen heimelijke en nachtelijke vergaderingen te houden. .

.

;

Mag men zoowel den drinkbeker uit het Sacrament wegnemen voor de leeken, als den tijd der bediening ver-

Vraag. niet

anderen ? Antw. Neen, dewijl het eene is een stof van zelfstandigheid, het andere alleen een omstandigheid zoo is ook geen gelijke grond, oorzaak, en noodwendigheid voor het eene, als voor het ;

andere.

Vraag.

Antw.

Hoe Als

beschrijft gij dit Sacrament ? het tweede bondszegel des Nieuwen Testaments, het eten van brood, en drinken van wijn, de

waarin, door geloovigen worden verzekerd en verzegeld van hunne gemeenschap aan het lijden van den Heere Christus, tot zaligheid. Vraag. Hoe wordt er van dit Sacrament, in dit artikel gesproken ? Antw. De orde vind ik zoo, dat er I. Eerst gesteld wordt voor hoedanig dit Sacrament te houden zij. II. Daarna eene verklaring van den aard des Sacraments. .

.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 289

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken