Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 80

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 80

2 minuten leestijd

:

ARTIKEL XX.

72

eene vreeselijke wijze Zijnen toorn hebben doen gevoelen, en Hem zoo laag laten vernederd worden, om den vervloekten kruisdood te ondergaan, indien niet Zijn lijden bewijs was, dat aan Gods gerechtigheid moest voldaan zijn, zou Hij in Zijne vriendschap aannemen hen, die Zijne majesteit geschonden, en den vloek op zich geladen hadden. DitdoetPauluszeggen:Hebr. 2: 10. Het BETAAMDE Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten LEIDSMAN hunner zaligheid door LIJDEN zou HEILIGEN; en Christus zelf, Lukas 24 26. En MOEST niet de Christus al deze dingen LIJDEN en ALZOO in Zijn heerlijk ingaan ? :

Vraag. Kan de zondaar voor zichzelven niet voldoen ? Antw. 1. Geenszins, het rantsoen is te groot, en de mensch te onvermogend, Matth. 16 26. Wat zal de mensch geven tot lossing van zijn ziel? Ps. 130 3. Zoo Gij, Heere de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan ? :

:

Vraag. Antw.

Bewijs

dit

nader?

De schuld

aan dagelijks zondigende Die dagelijks nieuwe schulden maakt, boven zijn vermogen, kan nimmer daar uit geraken. 3. Al is het dat wij niet meer zondigen, het zou ons toch niet meer helpen want al wat wij doen, zijn wij altijd schuldig, en strekt niet tot afdoening van onze schulden, Lukas 17 Alzoo ook gij, 10. wanneer gij zult gedaan hebben, al hetgeen u bevolen is, zoo zegt wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. 4. Kon ons de natuur behouden, de genade was niet noodig. Gal. 2 21. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zoo is dan

maken

groeit dagelijks wij de schuld meerder. Jac. 3 2. 2.

;

:

;

:

:

Christus tevergeefs gestorven. Vraag. Kan dan een ander voor ons voldoen ? Antw. Ja toch borgen strijden niet tegen gerechtigheid en wetten, wanneer die niet worden verboden en uitgesloten. In geldschulden is dit bekend gelijk Paulus voor Onesimus borg werd, Filemon vers Onze zonden worden bij geldschulden vergeleken, Matth. 6 12. 18, 19. Matth. 18 24. Ook zelfs in crimineele en personeele zaken. Zoo bood zich Juda aan om borg te blijven voor zijn broeder Benjamin, Gen. 44 32, 33. Paulus redeneert van het sterven voor iemand, hetwelk geschieden kan, tot bewijs dat Christus in onze plaats gestorven is, Rom. 5 ; 7, 9, 10. ;

:

:

:

Vraag. Kan dan de eene mensch voor den anderen voldoen borg worden ? Antw. Geenszins dat leert David, Ps. 49 Niemand 8, 9. van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in eeuwigheid ophouden, of

;

:

;

:

Vraag. Antw.

Hoe zoo ? De mensch kan voor zichzelven

1.

niet

voldoen,

gelijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 80

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken