Bekijk het origineel

A kálvinizmus lényege - pagina 236

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

A kálvinizmus lényege - pagina 236

1 minuut leestijd

222

észrevette, a nép egyházi éneklését kileste s eközben hogy a magas gyermeki hang a tenort, amely eddig volt az, aki vezet szerepet játszott, íúlcsengi, elször vétette át a szopránnal a tenor vezetését olyan változás volt ez, amely megtermékenyít befolyását ;

attól

az

idtl

fogva egész mostanáig megtartotta.

Bocsássanak ezekbe a

meg

önök,

részletkérdésekbe

hogy

kellett

egy

pillanatra

belebocsátkoznom,

de a protestantizmus és a kálvinizmus

érdeme

zenei

magasabban áll, semhogy tovább is trné a félreismertetést. Ha a kálvinizmus sok más mvészeti területen csupán közvetve segítette is el a mvészet felvirágzását az által, hogy azt

területen sokkal

tiltakozás nélkül

nagykorúnak lesztette, zitív

jelentette

ki

és önálló

jellegében

zenei téren a kálvinizmus hatása

volt,

épen

mivel

szellemies

kifej-

nagyon po-

istentiszteletében,

amelyben a többi érzékiesebb mvészetek számára nem volt hely, az éneknek és a zenemvészetnek egészen szerepet jelölt ki az által, hogy a népéneklést uj életre hívta. Bármit tett is a régi iskola, hogy az ujabb fejldéshez csatlakozzék, a modern

fejldés a

cantus

firmus számára természetellenes maradt, mert az egészen más gyökérbl sarjadt. Viszont a kálvinizmus

nemcsak hogy csatlakozott a zene ujabb fejldéséhez, hanem, Bourgeois és Goudimel vezetése alatt, a mvészet területén az els indítást adta meg éhez a modern fejldéshez, ügy, hogy maguk a római katholikus írók akaratuk

ellenére

is

kénytelenek

elismerni,

hogy az az elragadó szépség és gazdagság, ahová ez a mi mostani évszázadunk zenei téren felemelkedett, nagyrészben az eretnek egyházi éneknek köszönhet. Hogy a késbbi korban a protestantizmus e tekintetben elvesztette befolyását,

azt el kell

ismernünk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 283 Pagina's

A kálvinizmus lényege - pagina 236

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 283 Pagina's

PDF Bekijken