Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 239

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 239

2 minuten leestijd

VAN DE VERKIEZING DER KERKEDIENAREN. maar ontvangen

al

hunne bekwaamheid

dat wij van onszelven

bekwaam

uit

zijn iets te

231

God, 2 Cor. 3 denken, als

uit

5. Niet onszelven, :

maar onze bekwaamheid is uit God. Zij alle hebben dezelfde belofte, 5.

die de Heere des huizes doet. Dan. 12 De leeraars nu zullen blinken als de glans des uit3. spansels en die er velen rechtvaardigden, gelijk de sterren, altoos en :

eeuwiglijk. * .

.

Vraag.

Wat

staat

ons omtrent de

dienaren des woords

en de ouderlingen te betrachten ? Antw. 1. Wij zijn hunlieden bijzondere achting schuldig, om des werks wille, dat zij doen, 1 Thess. 6 12, 13. En wij bidden u broeders, erkent degenen die onder u arbeiden, en uwe voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen, en acht hen zeer veel ;

in liefde,

om huns werks

Welke achting en eere

wille.

bestaat,

in eere van gehoorzaamheid, Hebr. 13 a. 17. Zijt uwen voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uwe zielen, als die rekenschap zullen geven opdat zij dat doen mogen met vreugde, en niet al zuchtende, want dit :

;

u niet nuttig; in eere van bezoldiging, Gal. 6 6. Die onderwezen wordt in het woord, deele mede van alle goederen, dengene die hem onderwijst, is

b.

:

Dat wij in vrede met hen zijn, zonder murmureering, twist tweedracht, zoo veel mogelijk is. Mare. 9 50. Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander; Fil. 4 11. Voorts broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 3. Dat wij onder hun dienst zoeken wijs tot zaligheid en overvloedig in allerlei goede werken te zijn, ten einde zij zich over ons verblijden, 3 Joh, vers 4. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijne kinderen in de waarheid wandelen en vrijmoedigheid vinden, om ten genen dage te zeggen, Jes, Zie ik, en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, 18. 8 zijn tot teekenen, en tot wonderen in Israël, van den Heere der heirscharen, die op den berg Zion woont. 2.

of

:

:

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 239

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken