Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 178

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 178

3 minuten leestijd

;

;

ARTIKEL XXVI.

170

ons deze belijdenis vasthouden Want wij hebben geen Hoogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, zonder zonde. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt: dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, laat ons dan gaan met vrijmoedigheid des geloofs, enz. Evenzoo Christus heeft een eeuwig priesterschap, waardoor Hij volkomen kan zalig maken, die door Hem tot God gaan, alzoo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. De nadere redenen worden aangewezen, die ons vrijmoeB. digheid geven om door Christus tot den Vader te gaan, a. de redenen zijn genomen van de volkomenheid in Christus, om Middelaar en Voor1. bidder voor ons te zijn.' Wat ontbreekt er meer? dewijl Christus zelf deze uitspraak doet: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven, niemand komt tot den Vader dan door Mij van Zijne aanstelling tot dat einde waartoe zouden wij 2. een anderen Advocaat zoeken, aangezien het Gode beliefd heeft, ons Zijnen Zoon tot een Advocaat te geven b. de vermaning, daarop gebouwd is alierkrachtigst laat ons Hem niet verlaten, om een ander te nemen of veel meer een ander te zoeken, zonder hem immermeer te kunnen vinden want als God Hem ons gegeven heeft, zoo wist Hij wel dat wij zondaars waren c. de praktijk, ten besluite voorgesteld: daarom volgens het bevel van Christus, zoo roepen wij den hemelsche Vader aan door Christus onzen eenigen Middelaar, gelijk wij in het gebed verzekerd zijnde dat al wat wij den des Heeren geleerd zijn Vader in Zijn naam bidden zullen, ons zal gegeven worden. :

:

:

:

;

;

;

Vraag. In hoeveel daden bestaat Christus' priesterambt? Aniw. In twee, in Zijn offer en voorbede. Het offer was Zijn werk op aarde, Jes. 53 10. Als Hij Zijne ziel tot een schuldoffer In welken lO. gesteld zal hebben, zoo zal Hij zaad zien. Hebr. 10 wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal [geschied]. De voorbede is Zijn werk in den 25. Alzoo Hij hemel, Rom. 8 Die ook voor ons bidt, Hebr. 7 34. altoos leeft om voor ons te bidden. Over het eerste is gesproken, Art. XXI. Over het laatste staat thans gehandeld te worden. Vraag. Was het niet genoeg dat Christus op aarde zijnde, heeft geofferd? Antw. Ganschelijk niet Christus moest de zaligheid die Hij offerende op aarde heeft verdiend, door kracht van Zijne voorbede toepassen. Dit was afgebeeld door den hoogepriester onder het Oude Testament, die niet alleen moest offeren, maar daarna met het bloed der offerdieren ingaan in het heilige der heiligen, om dat te sprengen op het verzoendeksel, om daar een rook van reukwerk van te maken, Lev. 16. Zonder dit kon Christus geen Hoogepriester zijn, Hebr, 10 Een iegelijk priester stond wel allen dag dienende, en 11, 12. dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer :

:

:

:

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 178

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken