Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 231

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 231

2 minuten leestijd

VAN DE REGEERINQ DER KERK.

223

het den apostelen, en den ouderlingen, met de geheele gemeente goed gedacht. Voeg er bij, Fil. 1:1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, allen heiligen in Jezus Christus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Vraag. Wat is de plicht der ouderlingen ? Antw. 1. Zij moeten met de dienaren des Woords, opzicht hebben over de gemeente, toeziende of een iegelijk zich behoorlijk gedrage in de belijdenis en wandel, bestraffende de ongeregelden, vertroostende de kleinmoedigen, en verhoedende dat 28. Zoo hebt de Sacramenten ontheiligd worden, Handl. 20 dan acht op u zelve, en op de geheele kudde, over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods 14. Vermaant de ongeregelden, vertroost te weiden; 1 Thess. 5 •

.

.

:

:

de kleinmoedigen. ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig tegen allen. Bij voorvallende zaken, die den welstand en orde der Kerk 2. betreffen, behulpzaam zijn den dienaren des Woords, 1 Cor. 12: 28. 3. Opzicht hebben en houden over de leer en wandel der leeraren, teneinde alles stichtelijk toega in de Kerk, en geene vreemde leeringen voorgesteld worden, Handl. 20 :28— 31. Want ik weet, dat na mijn vertrek, zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen, en uit u zelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich, daarom WAAKT. Zie in het bevestigingsformulier der ouderlingen.

Vraag. Welke hoedanigheden moeten in de ouderHngen gevonden worden ? 2 7. Een opziener Antw. Deze stelt Paulus in 1 Tim. 3 dan moet onberispelijk zijn, eener vrouweman, wakker, matig, :

gaarne herbergende, bekwaam om te leeren, niet geden wijn, geen smijter, geen vuilgewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijne kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid (want zoo iemand zijn eigen huis niet weet te regeeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen ?) Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid en in den strik des duivels. Vraag. Wat zijn diakenen ? Antw. Zulke mannen, die van de tijden der apostelen af in de Kerk geweest zijn, om de liefdegiften in te zamelen, en dezelve aan de huisgenooten des geloofs, met voorzichtigheid en getrouwheid, uit te deelen, Rom. 12 Die uitdeelt in een8. eerbaar,

negen

tot

:

:

voudigheid. Vraag. Heeft deze bediening eene goddelijke instelling? Antw. Ja toch, 1. dit blijkt uit Handl. 6 1—6. En in dezelfde dagen, als de :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 231

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken