Bekijk het origineel

A kálvinizmus lényege - pagina 211

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

A kálvinizmus lényege - pagina 211

1 minuut leestijd

197

meg,

Kálvin

utolsó

kijelentésénél,

mvészet nekünk valami

amely

szerint a

magasabbrend

valóságot

slyedt világ nyújtani képes. Önök is ismerik azt a viszályt, amely a mvészet területén újból és újból fölmerül, hogy vájjon a mvé-

jelent ki annál, amit ez a

szetnek csak

természet

a

utánzásának

lennie,

kell-e

vagy inkább a természet fölé kell emelkednie? A szlfürtöknek oly tökélylyel való megfestése, hogy a madarak a látszattól megcsalva, abba belecsipkedjenek: a természetnek iskola számára a

utánzása

ilyen

volt

sokratesi

a

legmagasabb eszmény. S ebben az

az igazság jutott kifejezésre, amit az idealisták

gyak-

hogy azoknak a formáknak és viszonyoknak, amelyeket nekünk a természet nyújt, alapformákul és viszonyokul kell szolgálniok és maradniok minden igazi valóság számára és hogy az olyan mvészet, amely nem figyeli és vizsgálja a természetet, hanem önkényesen felette akar lebegni, végezetül a képzelet játékává lesz. Viszont azonban minden eszményi mvészi felfogásnak igazat kell adni a puszta ran elfelejtenek,

empirizmussal szemben, amikor az a

maga

látja.

mvész

empirista

feladatát a természet utánzásával bevégzettnek

Mert hát gyakran a mvészet területén is elköemberek ugyanazt a hibát, amibe a tudomány

vetik az

területén

nyek

is

beleesnek, hogy

t.

felfogásával

észlelésével,

megelégesznek a téazoknak rendszeres

i.

s

visszaadásával. S valamint az igazi

nyekbl ennek

a

a

bennük lakozó rendnek

tudomány

rendhez

ismeretével

tünemé-

a

emelkedik

fel

és

felfegyverkezve, azon

hogy nemesebb állatokat, nemesebb virágokat s nemesebb gyümölcsöket neveljen, amelyek felette ál-

van,

lanak annak, amit a természet magától a

mvészetnek

is

az hivatása,

létrehoz,

hogy ne csupán

ügy

a látható

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 283 Pagina's

A kálvinizmus lényege - pagina 211

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 283 Pagina's

PDF Bekijken