Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 99

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 99

3 minuten leestijd

VAN DE VERZOENING VAN ONS MET GOD.

91

Vraag. Wat verstaat gij door het bloed van Christus ? Antw. Niet eeniglijk die vloeibare stof, waarvan somtijds een gedeelte uit de aderen van den mensch Christus op aarde is uitgestort; maar al Zijn bloedig lijden, gepaard met eene zuivere gehoorzaamheid 8. tot den dood, ja tot den dood des kruises, Fil. 2 Vraag. Waarom noemt gij dit een dierbaar bloed ? Antw. Omdat het was het bloed en lijden van zoodanig persoon, 5 7. die Gode en menschen dierbaar is, 1 Petr. 2 Daar is niets zoo dierbaar in den hemel of op de aarde, dat er 2, tegen op kan wegen. De vruchten van dit bloedig lijden zijn zoodanig, want Christus 3. heeft Zichzelven opgeofferd aan het hout des kruises, vergietende Zijn dierbaar bloed tot REINIGING onzer ZONDEN, Zie 1 Joh. 1 :7. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon REINIGT ons van alle ZONDE. Ef. 1 7. Wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de VERGEVING der MISDADEN. :

:

:

Vraag. Hoe heeft Christus Zichzelven opgeofferd ? Antw. Niet naar Zijne godheid, maar naar Zijne menschheid, te weten, in lichaam en ziel, dewelke alleen lijden kan. Waarom wij dan eens lezen, dat Hij gekomen is om Zijne ZIEL te geven 28 en dan eens van tot een rantsoen voor velen, Matth. 20 10. de offerande Zijns LICHAAMS, Hebr. 10 Vraag. Is dan het lijden van Christus' menschheid, geheel buiten en zonder de godheid geweest ? Antw. Geenszins. De godheid heeft de menscheiijke natuur 7. Want de Heere in het zware lijden ondersteund Jes. 50 HEERE helpt Mij, daarom word Ik niet te schande daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen want Ik weet :

:

:

;

:

dat Ik niet zal

beschaamd worden ?

Vraag. Hoe is de godheid in dit lijden aan te merken ? Antw. 1. Christus heeft naar Zijne goddelijke natuur, als Priester de menscheiijke natuur, Gode tot eene offerande der verzoening opgedragen, Hebr. 9 14. Die door den eeuwigen Geest Zichzelven :

Gode

onstraffelijk opgeofferd heeft.

2. Ook kan men de goddelijke natuur van Christus aanmerken als het altaar, welke de offerande zijner menschheid geheiligd heeft, en Wij hebben een daarbij onze gebeden nog heiligt Hebr. 13 10. altaar van hetwelk geene macht hebben te eten die den tabernakel dienen. Openb. 8:3. En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel renkwerk gegeven opdat hij het met de gebeden der heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor den troon is. Vraag. Wat merkt gij verder als het altaar aan ? Antw. Niet alleen het geheele Joodsche land, in hetwelk Christus geleden heeft, maar voornamelijk het hout des kruises, op hetwelk Hij onze zonde in Zijn lichaam gedragen heeft, 1 Petr. 2 20. Dus spreken de geleerde kantteekenaars over Psalm 110 4. Ook leest men in een ouden druk dezer Belijdenis van het altaar des kruises. :

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 99

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken