Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 188

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 188

2 minuten leestijd

;

:

;

:

ARTIKEL XXVII.

180

ten aanzien van den tijd dat er altijd eene Kerk op aarde geweest is, en blijven zal Deze Kerk is geweest van den betot aan den jongsten dag ginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe; gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, dewelke zonder ondera. 1.

:

danen

niet zijn

kan

;

daarom van God in de En deze wonderbaar bewaard wordt

allergevaarlijkste tijden, heilige Kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der gehoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en heele wereld als tot niet schijnt gekomen te zijn in de oogen der menschen

dat

2.

zij

:

;

;

de Heere, gedurende den gevaarlijken tijd onder Achab, zeven duizend menschen behouden heeft, die hunne knieën voor Baal niet gebogen hadden b. ten aanzien van de plaats en het volk dat de Kerk overal is, over de geheele wereld Ook mede 1. is deze heilige Kerk niet gelegen, gebonden, of bepaald in eene zekere plaats, of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de geheele wereld tezamengevoegd en nauw vereenigd hoeverre de leden ook van 2. elkander verspreid zijn nochtans tezamengevoegd, en vereenigd zijnde met hart en wil, in éénen zelfden Geest, door de kracht des geloofs. gelijk Zich

:

:

Vraag. Wat beteekent het woord Kerk? Antw. Dit woord is verbasterd Grieksch, Kyriake, behoort, dat des Kopio(.K-^

dat

stamt af van den tot den Heere Dus leest men, 1 Cor. 11 20 van des 10 van den dag des Heeren.

verkorting

bij

Heeren is. Heeren Avondmaal. Openb. 1

en

beteekent,

wat

:

:

Vraag. Welke is de eigenlijke naam der Kerk ? Antw. De Kerk wordt eigenlijk genoemd, h]KK?.r,(rix, Ecclesia, 18 van >caA£a>, kaleo, ik roep, dat de gemeente, 1 Cor. 11 wederom afgeleid wordt van hr\p, kahal, hij heeft geroepen, omdat de Kerk is eene samenroeping van menschen uit de wereld. Voorts draagt zij den naam van mr, ghneda, dat is, eene ver14, waarvoor men in het gadering van menschen, Lev, 13 Nieuwe Testament leest, TTxyy^yDpic, paneguris, eene algemeene 23. Xü^yayw^//;, Synagoge, eene vergadevergadering, Hebr. 12 'E^;o-j>ï/xyw7> Episynagogè, eene onderlinge ring, Jac. 2 2, 3. .

.

:

:

:

:

25. bijeenkomst, Hebr. 10 Vraag. Heeft het woord Ecclesia, of Kerk, altoos eenerlei beteekenis ? Antw. Somtijds wordt het gebruikt voor eene saamgeschoolde menigte van allerlei soort van menschen. Handel. 19 20. Somtijds voor de zichtbare menigte der uitwendig geroepenen, of in 17 15. of in hare opzieners, Matth. 18 haar geheel, 1 Tim. 3 Somtijds voor de ware leden, die naar Gods eeuwig voornemen tot Zijne gemeenschap geroepen worden, Matth. 16:18; Efeze 1 22. :

.

.

:

:

:

:

Vraag.

Wat

stelt

onze Belijdenis van de Kerk?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 188

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken