Bekijk het origineel

Van strak gespannen snaren - pagina 52

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van strak gespannen snaren - pagina 52

2 minuten leestijd

28

ook daar zoo spoedig en zoo krachtig worde aangevat. De vervroeging der afreis is dus een maatregel van groote voorzichtigheid. Tot 't vertrek gereed, zie ik met groote dankbaarheid terug op hetgeen de Heere mij hier, ook in natuurlijk opzicht, geschonken heeft. Het najaar vergoedt aan schoone dagen ruimschoots, wat de zomer onthield, en vooral door een kranke, die de buitenlucht genieten mag. wordt dit hoogelijk gewaardeerd. geval

is

't

noodig, dat

zij

mogelijk

Wat heb ik genoten in de schoone plantsoenen alhier! Heele poozen kon ik staan te turen voor reuzenboomen, die hier prijken, met hun geweldige zwart-groene, of grijs-groene stammen, hun dun, teeder najaarsloover, varieerend in

goudgeel tot goudbruin. de zwarte takken najaarszon haar

In de grilligste

dooreen.

gUmmende

van vormen

tint,

licht-groen en

slingeren zich

Als met betraand

oog

giet

de

op 't vochtig blad. Ieder dier boomen is een wonderstuk van schoonheid, een pracht-uitgave van de werken Gods. Menigmaal kwam de gedachte bij mij op: wanneer er al dit moois is, en er denkende menschelijke geest is, die dit schoon in zich opneemt, 't geniet, 't eet en drinkt, dan moet er zijn de Eeuwige Geest, die dit alles formeerde, de Kunstenaar en Bouwmeester van 't gansch heelal, die als Bouwmeester bovenal ook Kunstenaar is! En uit het Woord van God jubelde mij dan tegen wat de dichter van den 50en psalm zingt: „Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God straaltjes

neder,

spelen

die

blinkende".

Neen in Sion staat geen altaar van den Onbekenden God. „God is bekend in Juda". In den tempel, in het altaar, in den de rollen der profeten, bovenal in de zending overgave van Zijnen lieven Zoon tot onze eeuwige verlossing verschijnt onze God blinkende; blinkende in den glans priesterdienst, in

en

en gloed zijner drievuldige heiligheid.

Welk een onderscheid dan ook tusschen de openbaring Gods en hetgeen de heidenen van hun goden fabelen. De goden der heidenen zijn geidealiseerde menschen, die nochtans als de grootste deugnieten dezer aarde elkander beliegen en bedriegen. Onze God komt

niet

is

de Driemaalheilige. Heilig

binnen,

wat

in Zijn

verontreinigt. Heiligheid

is

woning;

er

het sieraad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

Van strak gespannen snaren - pagina 52

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

PDF Bekijken