Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 258

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 258

3 minuten leestijd

ARTIKEL

250

XXXIII.

dezer voege Door die heilige zalving en door Zijne gezegende barmhartigheid, gelieve God u ten goede te houden al wat gij misdaan hebt door uw gezicht. De effecten of werkingen stellen zij de gezondheid des 6. lichaams, indien het der ziele mocht dienstig zijn, bijzonder de wegneming der zonden, hetzij vergeeflijke of doodzonden, en de krachtige bijstand tegen de verzoekingen des Satans. Tot bewijzen voor dit sacrament brengen zij te berde, onder 7. 14, 15, waar van de zalving vele teksten, Mare. 6 13, Jac. 5 der kranken gehandeld wordt, zonder acht te geven, dat dit eene buitengewone zalving was, door welke de lichamelijke gezondheid in die eerste tijden, bij wijze van een wonderwerk, aan de menschen hersteld werd. .'. Vraag. Wat is de ordening? Antw. Dit is bij de Papisten een sacrament van de nieuwe wet, waarin dooreen heilig teeken, den geordenden gegeven wordt Zij tellen zevenderlei soort van geestelijke macht en bediening. orden, die ieder haar bijzondere teekenen, zoo in materie als in vorm hebben. De eerste soort is ostiarus, koster of deurbewaarder, wiens ambt het is op de deur te passen, en wel toe te zien wie hij in laat; de tweede lector of voorlezer de derde exorgista, of duivelbezweerder; de vierde acolythus, of ceroserarius, volger of waskaarsdrager; de vijfde subdiaconus of onderdiaken; de zesde diaconus, of diaken de zevende presbyter of priester, wiens werk mede brengt te maken het lichaam en bloed van Christus, hetzelve te offeren in de mis aan God, voor levenden en dooden, zonden te vergeven, en kranken te berechten. Ja in deszelfs ordening geeft hem de bisschop een kelk met wijn en de schotel met de hostie, zeggende: ontvang de macht om aan God sacrificie te offeren. Zij vestigen hun gevoelen onder anderen op Efeze 4:11, 12, waar van de instelling der ambten gespro14 en 5 22, waar de oplegging der ken wordt, en op 1 Tim. 4 handen gelast wordt, zonder dat zij acht geven dat Paulus spreekt maar geenszins van die, van de onderscheidene bedieningen welke de Roomsche Kerk heeft ingevoerd noch van die plechtigheden der inwijding tot dezelve daarenboven is de oplegging der handen geenszins te houden voor een Sacrament, maar voor een gebruik van inzegening, hetwelk van de Joden tot de Christenen is overgegaan. Vraag. Wat is het huwelijk ? Antw. Dit houden de papisten voor een sacrament des N, Testaments, waarin door de onderlinge tezamenstemming van Christen-echtgenooten, de geestelijke gemeenschap van Christus met Zijne Kerk beteekend wordt, en de genade van onderlinge vereeniging aan de gehuwden wordt toegebracht. Zij gaan in de zaak feil. Ook kunnen zij hiertoe niet bijbrengen Efeze 5 32, alzoo die naam van verborgenheid niet ziet op het uiterlijke huwelijk, maar op de geestelijke gemeenschap van Christus met Zijne Kerk. in

:

:

:

;

;

:

:

;

;

.

;

.

'

.

:

Vraag. Hoe bewijst gij dat deze vijf geen ware Sacramenten zijn? Antw. Daarin worden niet gevonden de hoedanigheden die tot

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 258

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken