Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 57

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 57

3 minuten leestijd

;

!

VAN DE MENSCHWORDING VAN GODS ZOON.

49

een groot licht zich allereerst met de prediking des Evangelies zou vertoonen, Jes. 9:1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal degenen, die wonen in het land van de een groot licht zien schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Verg. 23 Jes. 8 dat Hij op zekeren tijd, een koninklijke intocht zou doen ƒ. 9. Verheug u zeer, gij dochter Zions, binnen Jeruzalem, Zach. 9 juich gij dochter Jeruzalems. Zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland arm, en rijdende op eenen ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen hetwelk in Jezus is vervuld, Matth. 21 2, 10; dat Hij zeer zwaar en smartelijk zou moeten lijden om g. 5. Zijn volk te verlossen eer Hij in heerlijkheid inging; Jes. 53 Maar Hij is om onze overtredingen verwond om onze ongerechde straf die ons den vrede aanbrengt heden is Hij verbrijzeld was op Hem, en door Zijne striemen is ons genezing geworden. De vervulling van dit alles ziet men duidelijk bij de Evangelisten. ;

:

:

;

;

:

:

;

:

Vraag. Wat moest er op Zijne komst volgen ? Antw. Een dadelijk getuigenis van God Zelf, uit den hemel, dat Jezus van Nazareth, die gekruist is, de ware Messias was. Vraag. Hoe getuigde Gods zulks ? Antw. Door de verwoesting van Jeruzalem, en de verspreiding der Joden over de gansche aarde tot een roede van hunne ongeloovigheid, Hos. 3 4. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod, en terafim. Door het vernietigen van de afgoderij der Heidenen, Zach. 13 2. 2. Het zal ten dien dage geschieden, spreekt de Heere der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden dat zij niet meer gedacht zullen worden ja ook de profeten, en den onreinen :

:

;

het land wegdoen 3. Door de roeping der Heidenen, tot de gemeenschap van Christus volgens Gen. 49 10. Hem zullen de volkeren onderdanig zijn. 4. Door de wonderbare voortplanting van Jezus' leer, door zwakke gezanten, in het midden van de strengste vervolgingen, tot een onfeilbaar getuigenis van de goddelijkheid van die leer. Psalm 8 3. Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te

geest zal Ik

uit

;

:

:

doen ophouden.

Wat

Christus op den bestemden tijd, voorzegd was, gekomen is ? Anfw. 1. Zoo worden wij verzekerd dat Christus de ware beloofde Middelaar is, naar Wiens toekomst de geloovigen des O. Testaments

Vraag.

en

in die

leert

gij

verlangd hebben. Mal. 2.

hieruit, dat

omstandigheden,

Zoo worden

als

3:1.

wij versterkt in het geloof aan de goddelijkheid der

Schrift waarin alles tot de minste gelijk zulks te voren voorzegd was.

H.

omstandigheden vervuld

is,

3. Zoo worden wij bevestigd in ons geloof aan de getrouwheid Gods, die al Zijne beloften in Christus Amen maakt, Jes. 34 16. Zoekt in het boek des Heeren, en leest niet één van deze zal er :

:

A.

Rotterdam

II

4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 57

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken