Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 170

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 170

2 minuten leestijd

ARTIKEL XXV.

162

beide een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft Hij de vijandschap in Zijn vleesch te niet gemaakt, [namelijk] de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat Hij die twee in Zlchzelven tot een nieuwen mensch zou scheppen, vrede makende waren vast gemaakt aan Jeruzalem, en den tempel, e. zij buiten welken Gode geen offeranden mochten worden toegebracht; daar de dienst van God onder het Nieuwe Testament aan 21. En de Heere zal geen stad of plaats bepaald is. Jes. 19 den Egyptenaren bekend worden, en de Egyptenaars zullen den Heere kennen ten dien dage en zij zullen Hem dienen met slachtoffer en spijsoffer, en zij zullen den Heere eene gelofte beloven, ;

:

;

21. en betalen. Joh. 4 Jezus zeide tot haar: Vrouw geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden noch op dezen berg, noch te Jeruzalem den Vader zult aanbidden het priesterdom was het voorrecht van den stam van Levi, ƒ. doch onder het N. Testament zouden Joden en Heidenen, het priesterdom des Alierhoogsten zijn, Jes. 66 En ook zal 21, 22. ik uit dezelve eenigen tot priesters, en tot levieten nemen, zegt de Heere. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, zoo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 1 Petr. 5. Zoo wordt gij ook zelve, als levende steenen, gebouwd 2 tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus :

;

:

:

Christus.

Waardoor is die wet te niet gedaan ? Door Christus' voldoening aan het kruis, Col. 2 14, 15. Uitgewischt hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in Vraag.

Antw.

:

inzettingen bestaande, hetwelk zeg ik, eenigerwijze tegen en heeft dat uit het midden weggenomen, hetzelve en de overheden en machten het kruis genageld hebbende getogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar ten toon steld, en heeft door hetzelve over hen getriumfeerd.

was,

;

ons aan uit-

ge-

Hoe

is die afschaffing geschied? trappen, en in verscheidene tijden. Voor de komst van Christus was die wet in volle levenskracht toen 1. haar onderhouding liefelijk en troostrijk was voor Gods kinderen. 4. Een ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik Psalm 27 zoeken dat ik alle de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijnen tempel. Gedurende het leven en de prediking van Christus op aarde, 2. is die wet zwak en krachteloos geworden. Met Christus' dood is zij gestorven, en heeft haar bindend gezag 3. 19. De besnijdenis is niets, en op den mensch verloren, 1 Cor. 7 3. de voorhuid is niets, maar de onderwerping der geboden. Col. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in

Vraag. Antw.

Bij

:

:

:

:

God.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 170

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken