Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 293

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 293

2 minuten leestijd

;

VAN HET HEILIGE AVONDMAAL.

285

tijd het geheel ongeoorloofd was hevel, of zuurdeesem het land Israëis te zien. De Grieksche of Oostersche Kerk, integendeel beweerde, dat het paaschlam, daags te voren, eer de Joden het Pascha hielden, door Christus gegeten is, waaruit zij besluiten dat de dagen der ongehevelde brooden nog niet gekomen waren, toen het Avondmaal van den Heere gevierd werd, en dat daarom waarschijnlijk is, dat Hij geheveld brood gebruikt heeft. Over dit geschil, dat te lang tusschen deze Kerken geduurd heeft, wordt door de geleerden, ten opzichte van den tijd, verscheidenondertusschen blijkt dat het gebruik van brood, lijk geoordeeld vrij en middelmatig is, alzoo Christus, zonder eenige bepaling dezer zaak, voor het een of voor het ander, dat brood gebruikt heeft hetwelk toen bij de hand was.

op welken in

;

Vraag. Wat dunkt u van die melige en ronde stukjes, die men gemeenlijk hostien en ouwels noemt, welke de Papisten en de meeste Lutherschen gebruiken ? Antw. Die zijn geheel af te keuren, want hostien of ouwels te gebruiken, wijkt af van de instelling en 1. het voorbeeld van Christus, die brood nam; 2. hostien of ouwels, zijn niet bekwaam de beteekende zaak aan want in die kleine schijfjes is niet die vastigheid om het te wijzen lichaam te onderhouden, of die zoetigheid van smaak, zooals men heeft in gebruikelijk brood, door welke zaken de zoetigheid en kracht van Christus' genade afgebeeld wordt 3. duizend jaren, of daaromtrent, zijn zij in de Gemeente onbekend geweest behalve dat die gedaante uit bijgeloovigheid ontstaan is, naar de gedaante der zilverlingen, waarvoor het brood des levens verkocht is. ;

;

Vraag.

Antw. wijnstoks, Matth. 26

Wat is De wijn, :

het ander afbeeldend teeken? dien de Evangelisten noemen de vrucht des gelijkerwijs de Hebreen gewoon zijn te spreken, 29. Mare. 14 25. Lucas 22 18. Wat voor wijn moet dit zijn ? :

Vraag. Antw. Wij kleur

of

soort

water gemengd

:

hebben geen onderscheid te maken omtrent de van den wijn, en of deze zuiver, of met eenig zij.

Vraag. Om wat redenen heeft de Kerk, al vroeg, ten tijde van Cyprianus, den wijn in het Avondmaal met water vemengd ? Antw. Omdat men na het Avondmaal met dien wijn hare liefdemaaltijden hield, zoo heeft men den heidenen geen gelegenheid van opspraak willen geven, alsof men den zuiveren wijn tot dronkenschap misbruikte. Hierbij komt een verborgenheid, in welke te verzinnen, zij al te veel toegegeven hebben en wel eene drie-voudige 1. opdat door den wijn en het water beteekend worde het bloed en water, welke uit de doorstoken zijde van Christus gevloeid is 2. opdat ook door die vermenging, de vereeniging der twee naturen in Christus afgeschaduwd zoude worden 3. en de vereeniging van het geloovig volk met zijn .

.

;

:

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 293

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken