Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 255

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 255

2 minuten leestijd

VAN DE SACRAMENTEN.

247

schap aan Zijnen dood, begrafenis en opstanding, Rom. 6 4—6; zoo ook het eten van het gebroken brood, en het drinken van den wijn natuurlijker wijze bekwaam zijn om onze gemeenschap aan Christus' lichaam en bloed aan het kruis voor ons gebroken en vergoten doch beiden zouden zij dit niet zijn, zoo er geen instelling bij was gekomen. :

;

Vraag. Waarom noemt gij de Sacramenten zichtbare teekenen ? Antw. 1. In onderscheiding van het woord Gods, dat een hoorbaar teeken is. Omdat ze schilderijen van onzienlijke genade zijn, die 2. geen oor gehoord noch oog gezien heeft, 1 Cor. 2:9. De Moorman zeide. Hand. 8 36. Ziedaar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden ? Vraag. Waarom heilige teekenen ? Antw. 1. Omdat zij van een heilig God zijn ingesteld. :

2.

3.

Omdat Omdat

zij zij

heilige dingen verbeelden. van heiügen en heilig moeten gebruikt

worden.

Vraag. Waartoe dienen zij ? Antw. 1. Om de beloften Gods te verzegelen, of om panden te Hij zijn van Zijne genade en goedwilligheid tot ons, Rom. 4:11. heeft het teeken der besnijdenis ontvangen, tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. 2. Om het geloof in ons te voeden en te onderhouden. Zoo werden zij vergeleken bij borsten, die voedsel geven, Hobgl. 8:1; bij flesschen en granaat-appelen, die krachtig versterken, Hoogl. 2:5; 5. bij beekskens der rivier, die de godzaligen verblijden. Psalm 46 3. Om beter aan de uiterlijke zinnen voor te stellen, zoowel hetgene God ons uiterlijk te verstaan geeft door Zijn Woord, als hetgene Voorwaar ik heb U 3. Hij inwendig doet in onze harten, Psalm 63 in het heiligdom aanschouwd ziende Uwe sterkheid en Uwe eere. :

:

Vraag. Hoe geven ons de Sacramenten de beloften des Evangelies des te beter te verstaan? Antw. Niet dat zij ons onderwijzen buiten het Woord, of beter dan het Woord en den H. Geest maar dat zij, gevoegd zijnde bij het Woord des Evangelies, door lichamelijke zinnebeelden, aan de uiterlijke zinnen vertoonen, hetgeen anders alleen door de innerlijke bevattingen der ziel begrepen wordt. Die dan de teekenen wel gebruikt, zal aanstonds in de beteekenende zaak worden 18. ingeleid, en er een levend gezicht door ontvangen, 2 Cor. 3 •

.

.

;

:

Vraag. Zijn dan Woord en Sacramenten daartoe gericht, ons op de offerande van Christus als op den eenigen grond onzer zaligheid te wijzen? Antw. Ja toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie, en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomene zaligheid in de eenige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is, Rom. 6:3. Of weet gij niet

om

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 255

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken