Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 68

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 68

2 minuten leestijd

ARTIKEL

60

XIX.

Hierin leest men, dat Hij die uit David was naar het vleesch, krachtig is bewezen te zijn de Zone Gods, Rom. 1 :3,4; God boven al te prijzen in eeuwigheid, Cap. 9 5.

persoon vereenigd.

:

Vraag. Is het ons geoorloofd de wijze van deze vereeniging te onderzoeken ? Antw. Ja toch, in zooverre onze God die in Zijn Woord geopenbaard heeft, dewijl wij zonder die kennis niet kunnen bevatten, hoe er maar een Middelaar is, en geen twee Ook is het ons, anders niet mogelijk de dwalingen, die deze verborgenheid bestrijden bondig te wederleggen. Vraag. Welke orde zal men in dezen houden ? Autw. Dat wij eerst zien, waarin dezelve niet bestaat, daarna hoe dezelve te verstaan zij. Vraag. Hoe is deze vereeniging niet te verstaan ? Antw. Ontkennenderwijze is deze vereeniging niet te verstaan Natuurlijk, gelijk lichaam en ziel te samen vereenigd zijn; want 1. a. lichaam en ziel aangemerkt zijnde, voor hunne vereeniging komt een persoon, die te voren niet was maar Christus was was vóór Zijne menschwording het eeuwige Woord, en dus een persoon, die een waarachtig bestaan had, in zichzelven volmaakt zijnde, en niet noodig had met de menschheid te samen gevoegd .

.

:

.

.

.

.

;

te

worden

;

en lichaam zijn twee onvolmaakte wezens, geschikt om met de andere vereenigd zijnde, eene menschelijke natuur uit maar de goddelijke natuur in zichzelve alle soorten te maken van volmaaktheden bezittende, en geen nieuwe volmaaktheden kunnende ontvangen, kan zichzelve wel met eene andere natuur vereenigen om ze te volmaken, maar niet om zichzelve volb.

ziel

;

maakter te maken 2. noch wezenlijk, gelijk de vereeniging van de personen der want alhier blijven twee naturen, in een Heilige Drieëenheid persoon, daar in de H. Drieëenheid, drie personen in een en het;

;

zelfde goddelijke

wezen

zijn

;

de vereeniging van Christus met de eene bijzondere vereeniging, welke Christus 13. Het woord is VLEESCH met niemand gemeen heeft. Joh. 1 3.

noch

geestelijk,

geloovigen, want

gelijk

dit is

:

geworden; 4. noch betrekkelijk, als eene vereeniging van toestemming van gedachten, begeerten, en genegenheden, hoedanig is de vereeniging tusschen vrienden onder elkander; want aldus zouden er twee personeele Middelaars zijn, daar wij maar één Middelaar Gods hebben, den mensch Christus Jezus, 1 Tim. 2:5; noch bij wijze van samenstelling uit verscheidene wezen5. lijke deelen, of uit een onderwerp en zijne toevalligheden, omdat de goddelijke natuur wegens haar onafhankelijkheid, en onveranderlijkheid alle samenstelling uitsluit;

noch mededeelbaar, waardoor de Zone Gods, Zijne eeuwige, de menschelijke natuur zou hebben medegedeeld, om daardoor te bestaan, gelijk de Lutherschen willen; omdat de zelfbestaanlijkheid van den Zone Gods, als eene goddelijke zelfbestaanlijkheid onmede6.

zelfbestaanlijkheid afgestaan hebbende, dezelve aan

deelbaar

is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 68

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken