Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 259

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 259

2 minuten leestijd

;

VAN DE SACRAMENTEN.

251

want zoo men nauwkeurig let, zal men een bondszegel behooren bevinden dat er of een teeken of de beteekende zaak of eene godDe vier eerste hebben geen instelling, delijke instelling ontbreekt. en het huwelijk is wel van God, doch niet om een sacrament te zijn de oorbiecht en het huwelijk ontberen een uitwendig teeken, onderscheiden van de persoon die het bedient of ontvangt. Daarenboven moeten de Sacramenten allen bondgenooten gemeen zijn maar de ordening wordt tot weinigen bepaald het huwelijk is in den priesters verboden. ;

;

;

Vraag. Wat dunkt u van de voetwassching waarvan Christus spreekt, Joh. 13 5, 14? Antw. Dit is een stuk van Jezus' liefde en nederigheid, welke deugden Hij, naar de gewoonte van die landen en tijden, den zijnen op eene krachtige wijze heeft willen inscherpen. :

Vraag. Hoe bewijst gij dat er maar twee Sacramenten onder het N. Testament zijn ? Antw. 1. Christus heeft er maar twee ingesteld, den Doop, Matth. 26. 28 19, en het Avondmaal, Matth. 26 Christus heeft alleen deze twee Sacramenten gebruikt en in 2. zijn persoon geheiligd. Onder het Oude Testament zijn er ook maar twee geweest, 3. voor welke die van het Nieuwe Testament zijn in de plaats gekomen. De Schrift dringt deze twee alleen aan als uiterlijke banden 4. 13; Wij zijn allen door van onze geestelijke vereeniging, 1 Cor. 12 en wij zijn allen tot eenen eenen Geest tot een lichaam gedoopt Geest gedrenkt. Vraag. Wat merkt gij hier ter betrachting op ? Antw. Dat te bestraffen zijn, onkundigen die de natuur, het rechte einde en gebruik der 1. Ik schrijf hem de voortref12. Sacramenten, niet verstaan, Hos. 8 felijkheden Mijner wet voor, maar die zijn geacht als wat vreemds; achteloozen, die de Sacramenten verzuimen, bijzonder dat van 2. het Avondmaal, als of het niet noodig ware, ten minste weinig nut 14. Gij zegt, het aanbrengt dat men ten Avondmaal gaat. Mal. 3 is te vergeefs God te dienen mondbelijders, die tevreden zijn met de teekenen, al is het dat 3. geen deel of bevinding hebben aan de beteekende zaak menzij schen, niet ongelijk aan die Efeziërs, die zelfs niet gehoord hadden 2. dat er een Heilige Geest is, hoewel zij geloofden, Handl. 19 Vraag. Wat hebben Gods kinderen in acht te nemen ? Antw. Dat zij deze teekenen trachten te gebruiken, heilig, met eene behoorlijke eerbiedigheid gedachtig zijnde dat 1. het heilige teekenen zijn, Lev. 10 3. In degenen die tot Mij naderen, :

:

;

:

:

:

;

:

:

zal Ik geheiligd 2. geestelijk,

worden met een oog op de beteekende zaak, ;

die onder de 63. De Geest is het die levend Joh. 6 maakt; het vleesch is niet nut. 3. geloovig, met een hart dat in deszelfs gebruik van de goddelijke invloeden afhangt, 1 Cor. 10 En allen dezelfde geeste3, 4. lijke spijze gegeten hebben en allen denzelfden geestelijken drank

teekenen

verborgen

ligt,

:

:

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 259

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken