Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 133

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 133

3 minuten leestijd

;

;

!

VAN HET GELOOF. Christus, wij

zijnde

als

noodig

zoekt en

gij

125

weg

tot verkrijging van lietgeen Bidt, en u zal gegeven worden klopt en u zal open gedaan worden. Want die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die

de gepaste

dit

Matth. zult vinden

zijn,

een

7

7,

:

8.

;

iegelijk die bidt, klopt dien zal open gedaan

worden.

Vraag. Wat is de verplichting van Gods kinderen, die uit het geloof gerechtvaardigd zijn? Antw. 1. Met blijdschap te danken voor de groote genade, 1—3. Loof den Heere, die aan hen geschied is, Psalm 103 mijne ziel, en al wat binnen in mij is. Zijnen heiligen naam. Loof den Heere mijne ziel en vergeet geene van Zijne weldaden. Die al uwe ongerechtigheid vergeeft, die alle uwe krankheden Ik ben zeer vroolijk in den Heere, mijne 10. geneest. Jes. 61 mijnen God want Hij heeft mij bekleed ziel verheugt zich in met de kleederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft •

.

.

:

:

;

omgedaan. te wachten van de zonde, waarvan zij gerechtvaardigd 14. Ziet gij zijt gezond geworden, en zondig niet zijn, Joh. 5 meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Alle nietige steunsels van zich af te werpen als daar is 3. alle eigen gerechtigheid, om alleen te kunnen zien op Jezus, a. en uit het geloof in Hem te leven. Even als Paulus, Fil. 3 8, 9, die alle dingen schade en drek achtte, om in Christus gevonden te worden alle eigen krachten toen Petrus op zichzelven steunde, viel b. Dies moet hij in de schrikkelijke verloochening van zijnen Heer. men liever roemen met Paulus in zijne zwakheden, opdat de kracht van Christus in hen wone 2 Cor. 12 9; alle eigen redekavelingen, die niets anders dan overleggingen c. zijn, die zich verheffen tegen de kennis van God, daarom, Spreuk. 3 5. Steunt op uw verstand niet alle vertrouwen op gevoelige genade, om daardoor alleen d. te willen leven, want wij wandelen hier door geloof, en niet door aanschouwen 2 Cor. 5 7. 4. Daarentegen zich gewennen aan de beschouwing der dingen, Hij mij

Zich

2.

:

:

;

;

:

:

:

die hen door het geloof bestendig troost verschaffen, als daar zijn c. Gods eeuwige en vrijmachtige liefde, Jerem. 31 3. Ik heb u lief gehad met eene eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid b. de vaste onveranderlijkheid van Gods verbond. Jes. 54 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns Ontfermer; vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, c. de kracht en vrucht van Christus' offerande en voorbede, 1 Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat Joh. 2 1, 2. gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige; :

:

Uw

:

en

Hij is

d.

eene verzoening voor onze zonden

Gods voorgaande wegen met

hen.

;

Deze overdenking deed

Paulus door het geloof vroolijk in God leven. 2 Cor. 1 9, 10. Wij hadden al zelve in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God die de :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 133

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken