Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 237

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 237

2 minuten leestijd

VAN DE VERKIEZING DER KERKEDIENAREN.

229

3—5; 14 23. Doch of door eene stilzwijgende toestemming of door openbare overgifte, in vele gemeenten allang overgebracht, of op de kerkeraden of bijzondere groote stichters en weldoeners van de Kerk of op gemeene overheden, daar die mede tot de Kerk behooren, en dezelve op cene krachtge 2. die zich wijze beschermen, volgens Jes. 29 23 1 Tim. 2

pelen, die te vinden zijn. Hand. dit recht,

1

23; 6

:

MARK,

zegt de geleerde a

:

evenwel deswege

:

:

is

;

:

Kerk behooren aan

niet alles in de

te

matigen.

Hoe moet de roeping door de Kerk geschieden ? Met aanroeping van Gods naam, gelijk men vindt dat die plicht nooit vergeten is geweest, zoo menigmaal men van de verkiezing tot kerkelijke ambten leest; zie Hand. 14 23. En als zij hun in elke gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, Vaaag. Aniw.

1.

:

welken

geloofd hadden, cap. 1 24, 25; 13 2, 3, enz. orde, zooals Gods woord ons leert, te weten dat degenen, die men verkiest, eerst beproefd worden in leer a. 10. En dat dezen ook eerst beproefd worden, en leven, 1 Tim. 3 en dat zij daarna dienen, zoo zij onbestraffelijk zijn, Cap. 5 22; b. dat zij geordend of ingezegend worden met de oplegging der handen, volgens het Joodsche gebruik van zegenen, Num. 8 10; en 3. Toen vastten en de beste gewoonte der apostelen. Hand. 13 baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hengaan; 1 Tim. 4 14. En verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is, door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. in

2.

zij

:

:

Met goede

:

:

:

:

;

:

Vraag. Behoort tot die roeping niet de ongehuwde staat ? Ganschelijk niet. Dit strijdt met 1. vele plaatsen uit Gods woord, Hebr. 13 4. Het huwelijk eerlijk onder allen, 1 Tim. 4 2. Een opziener moet eener

.

'

.

Antw.

:

is

:

vrouwe man

zijn,

1

Cor. 7

Maar

9.

:

indien

zij

zich niet

kunnen

onthouden, dat zij trouwen want het is beter te trouwen, dan te branden 2. de bekende te voren verrichte daden, zoo der priesteren des Ouden Testements, als der apostelen onder het Nieuwe Testament, Matth. 8 14. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijner vrouws moeder te bed liggende, hebbende de koorts; 1 Cor. 9 5. En hebben wij niet macht om een vrouw eene zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broederen des Heeren en Cephas ? ;

;

:

:

Vraag. Waarvoor moet zich een dienaar u^achten ? Antw. De Belijdenis zegt zoo moet zich dan een iegelijk wei wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen in den dienst der Kerk, Joh. 10 1. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik ulieden, die niet gaat door de deur in den stal, maar van elders inkiimt, die is een dief en moordenaar. :

:

Vraag. Antw.

Hoe dringt men 1.

Als

men een

zich in ? kerkelijk

ambt

begeert,

om

des voordeels

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 237

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken