Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 12

2 minuten leestijd

ARTIKEL Van de eeuwige

XVI.

verkiezing Gods, van

sommigen

tot

de genade, en rechtvaardige verwerping van anderen. Wij gelooven, dai, het geheele geslacht van Adam door de zonde des eersten menschen, in verderfenis en ondergang zijnde. God Zich zelven zoodanig bewezen heeft als Hij is; te weten barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig: doordat Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die Hij in zijn eeuwigen en onveranderlijken raad, uit enkele goedertierenheid uitverkoren heeft

Jezus Christus onzen Heere ; zonder eenige aanmerking hunner Rechtvaardig : doordat Hij de anderen laat in hunnen val en verderf, waarin zij zichzelven geworpen hebben.

in

werken.

[Wy ghelooven dat, 't geheel gheslacht Adams door de sonde des eersten menschen, in verderffenissen ende onderganck zijnde, God hem selven sodanich bewesen heeft als hy is ; ie weten, Barmhertich ende Rechtveerdich. Barmhertig; door dien dat hy uyt dcse verderffenisse treckt, ende verlost de gene die hy in sijnen eeuwighen ende onverganckelicken raet, uyt enckele goedertierenheyt uytvercoren heeft in Jesu Christo onsen Heere; sonder Rechtveerdich, door dien ee'nighe aen-merckinghe harer wercken. hy de andere laet in haren val ende verderf, daer sy haer-selven gheworpen hebben]

in

Vraag. Wat behoort voornamelijk tot recht besef van onzen godsdienst? Antw. Tot recht besef der ware religie behoort voornamelijk de kennis van twee personen, te weten, ADAM en CHRISTUS: 1 Cor. 15 zullen ze

.

.

:

22.

ook

in

Want

gelijk

CHRISTUS

Hoe zoo ? Door Adam zijn

ze allen in allen levend

ADAM

sterven, alzoo

gemaakt worden.

Vraag.

door wij gevallen in groote schuld Christus betalen wij, en krijgen onze rekening uitgewischt. Door

Antw.

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken