Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 116

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 116

2 minuten leestijd

ARTIKEL

108

'

Wat

Vraag.

.

.

stemming

XXII.

doet de mensch in deze beschouwende toeopzichte van zichzelven en den

het bijzonder ten Middelaar Christus ?

Antw.

in

stemt toe, en erltent zijn diepen verfoeilijlten Dat hij 2, vanwege dien den tijdelijken 42 6. en eeuwigen vloek waardig is, aldus zichzelven veroordeelende. Mitsgaders 3, dat het eenige middel om daarvan Ps. 130 3. verlost te worden is Jezus door het geloof aangenomen, volgens de beloften des Evangelies en tegengestelde bedreigingen, Joh, Dien hij dan 4, ten hoogsten dierbaar schat voor 3 18, 36. zich, l Petr. 2:7. En om wiens wille alle dingen schade en drek moeten geacht worden, om Hem te gewinnen, en in Hem gevonden te worden. Pil. 3 8, 9. Hij

1.

zondestaat, Job

:

:

:

:

Vraag. Wat volgt op die toestemming? Antw. Eene werkzame toestemming, waardoor een verlegen zondaar niet alleen Ja en Amen zegt op Gods getuigenis van Zijn Zoon, maar ook Christus hartelijk voor zijn deel begeert, om door Hem zalig gemaakt te worden op zulk eene wijze als God in het Evangelie geopenbaard heeft zijnde dit eene voorname en eigenlijk rechtvaardigmakende daad des geloofs, welke in Gods woord onder verscheidene benamingen wordt voorgesteld als van hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, Matth. 5:6; aanschouwen van den Zoon Joh. 6 40 komen tot Christus, Matth. 11 28 aannemen van Hem, joh. 1 12; omhelzen van de beloften, Hebr. 11 13; aangrijpen van Gods sterkte, Jes. 27 5. Vraag. Welke is de derde daad des geloofs ? Antw. Het vertrouwen, dat in tweeërlei zin kan aangemerkt worden, of als een toevluchtnemend, of als een verzekerd vertrouwen. Dit komt overeen met de Hebreeuwsche woorden T\un Chasah en nni Batach, die beide door vertrouwen vertolkt worden. ;

:

;

:

;

:

:

:

Vraag. Welke is de beteekenis van het woord Chasah ? Antw. Chasah beteekent ergens zijn toevlucht toe nemen, met vertrouwen dat men daar zijnde, behouden en gelukkig zal zijn. Van zoodanig een vertrouwen wordt gesproken Spr. 18:10. De naam des Heeren is een sterke toren de rechtvaardige zal daar henen loopen, en in een hoog vertrek gesteld worden. Maar het woord Chasah leest men Psalm 118 8. Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen, dan op den mensch te vertrouwen. Ook Psalm 2 12. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem vertrouwen eigenlijk staat er, toevlucht nemen. .

.

:

;

:

:

;

Vraag.

Antw.

Wat 1.

sluit dit toevluchtnemend vertrouwen in zich ? Een toevertrouwen van zichzelf in zijne zaken aan Hem;

de eenige is, die, zal er zaligheid verkregen worden, dezelve verzorgen kan, Jer. 45 22. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God, en niemand meer. terwijl Hij

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 116

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken