Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 55

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 55

3 minuten leestijd

VAN DE MENSCHWORDING VAN GODS ZOON.

47

met hunne uitleggingen. De hoogepriesterlijke waardigheid werd door de Romeinen aan den meestbiedende verkocht. De ten

tempel, een plaats des gebeds en van plechtigen godsdienst, misbruikten zij tot een plaats van koophandel en allerlei gruwelen, Matth. 21 14—16; 12, 13; Joh. 2 2. dat de Messias moest komen, staande in den tweeden tempel, Hagg. 2 7, 8. Want alzoo zegt de Heere der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn, en Ik zal de hemelen en de aarde, en de zee, en het droge doen beven ja Ik zal al de Heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den aller Heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen. Dewijl nu de tempel al voor zeventienhonderd jaren door de Romeinen is verwoest geworden, zoo volgt, dat Hij die te komen stond, gedurende den bloei van dezen tempel, ook dadelijk gekomen is; 3. dat de Messias komen moest in den tijd van de vierde monarchie toen de Romeinen het opperbewind bijna over de geheele wereld hadden. Dan. 2 Doch in de dagen van 44, 45. die koningen, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden en dat koninrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden het zal al die koninkrijken vermalen, en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver, en goud vermaalde; de groote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal de droom nu is zeker, en zijne uitlegging gewis. Nu is er niets dat vaster is, dan dat de Messias gekomen is, in die dagen toen de Romeinen het bev/ind bijna over de geheele wereld hadden, en wel onder de regeering van Keizer Augustus, die door zijn willekeurig gebod, dat de geheele wereld zou beschreven worden, gelegenheid verschafte, dat de Messias te Bethlehem geboren werd, Lukas 2 1—7; 4. dat de Messias moest komen, wanneer het koninklijk geslacht van vader David zou wezen in een zeer verachten en armelijken staat, Jes. 11 1. Er zal een rijsken voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en eene scheut uit zijne wortelen zal vrucht voortbrengen, Ezech. 21 27. Ik zal die kroon, omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen ja zij zal niet zijn, totdat Hij kome, die daartoe recht heeft, en dien Ik dat geven zal. Christus nu is geboren, wanneer de nakomelingen van David waren in een verarmden en verachtelijken slaat, Matth. 13 55. Is deze niet de zoon des timmermans? Lukas 2 7. Vraag. Wat al verder ? Antw. 5. De Messias moest komen na het verloop van zeventig jaar-weken Daniels, volgens het zeggen van den engel Gabriël, 24-27. Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en Dan. 9 over uwe heilige stad om de overtredingen te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om eene eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en verstaat van den uitgang :

:

:

;

WENSCH

:

;

;

;

:

:

:

;

:

:

.

.

:

;

des woords, om te doen wederkeeren, en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias, den Vorst zijn zeven weken, en tweeënzestig weken de straten en de grachten zullen wederom gebouwd wor;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken