Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 244

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 244

2 minuten leestijd

ARTIKEL XXXII.

236

3. U benaarstigende te de gehoorzaamheid Gods, Efeze 4 behouden de eenigheid des geestes, door den band des vredes; Maar de waarheid betrachtende in de liefde, alles16. vers 15 zins zouden opwassen in Hem die het Hoofd is, nameMjk Christus; uit welken het geheele lichaam bekwameiijk te zamen gevoegd, en te zamen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate den wasdom des lichaams bekomt, tot zijnszelfs opbouwing in :

:

de

liefde. .•. Vraag. Hoe bewaart men de eenigheid door middel van eene goede kerkorde ? Antw. 1. Als deze kerkregels niet te zeer worden vermenigvuldigd en daardoor in de vrije Kerk een nieuw juk wordt ingevoerd. Als de onderhouding daarvan niet te zeer wordt gedrongen, 2. alsof die door zichzelve een stuk van godsdienst was, of even noodzakelijk ais de onderhouding van alle andere geboden. Als in het maken en onderhouden van die alle verwijdering 3. met de christelijke rechtzinnige overheid wordt vermeden, zonder welke goede correspondentie de kracht en vrucht van dezelve

zeer licht vervalt.

Vraag. Wat behoort er meer toe ? Antw. De excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar 13. den woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt, 1 Cor. 5 17. Ik bid En doet gij dezen booze uit ulieden weg; Rom. 16 u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelve. :

:

.". Vraag. Wat beteekent het woord excommunicatie? Antw. Excommunicatie, is niet wel in het Duitsch te zeggen, zooals het luidt. Communis beteekent gemeen, en communio, gemeenschap, daarom wordt ook het Avondmaal des Heeren de communie genaamd, zijnde de gemeenschap van Christus' lichaam Communicare is gemeen maken, of 16. en bloed, 1 Cor. 10 gemeenschap hebben, en excommunicare, uit de gemeenschap zetten. Zoodat excommunicatie zooveel zegt, als uitzetting of uitsluiting van de gemeente, dat anders den naam van BAN draagt. :

Vraag. Wat verstaat gij door den christelijken BAN. Antw. Die bedienende macht der Kerk, waardoor de opzieners der gemeente van de uiterlijke gemeenschap der Kerk uitsluiten allen die ergerlijk in leer of leven zijn.

Vraag. Hoe bewijst gij dat er zulk eene macht bij de opzieners der Kerk is ? Antw. Uit de klare getuigenissen van Gods woord, Matth. 19. 16 Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 244

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken