Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 253

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 253

2 minuten leestijd

VAN DE SACRAMENTEN.

En ZOO

u.

werk

Zijn

is

alleen

zegelen

245

aan

dit

verbond

te

hangen.

Hoe bewijst

Vraag.

gij

dit

verder?

De

Schrift zegt duidelijk dat alle Sacramenten van God zijn ingesteld: de besnijdenis, Gen. 17 10. Handl. 7 8 het pascha, Exod. 12 33. Matth. 28 13; de doop, Joh. 1 19; het avondmaal,

Antw.

1.

:

:

Matth. 26

;

:

:

:

26.

:

God alleen geeft de beteekende zaak, het die uwe overtredingen uitdelg; Deut. God zal uwe harten besnijden. 2.

Jes. 43

30

:

:

25.

Ik,

ben

Ik

De Heere uwe

6.

3. De Sacramenten zijn een deel van den godsdienst, gelijk de offeranden, die alleen naar Gods bevel moesten geofferd worden, wijl God allen eigenwilligen godsdienst afkeurt, Col. 2 23. :

Waarom

heeft God de Sacramenten ingesteld? onze zwakheid te hulp te komen Onze goede God acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, heeft ons de Sacramenten verordend.

Vraag. Antw.

Om

Vraag.

.

:

.

Antw.

Was

dit

noodig ?

Ja toch,

Zoo groot is onze grovigheid of onwetendheid in geestedingen, dat wij die bezwaarlijk kunnen verstaan, zonder lichamelijke uitbeelding en gelijkenis. Indien wij zonder lichaam waren, gelijk de Engelen, zou God ons alle Zijne geestelijke weldaden medegedeeld of bloote verborgenheden geopenbaard hebben, zonder deksel. Maar nu wij een lichaam hebben, vereenigd met onze ziel, is het noodzakelijk dat God geestelijke weldaden onder tastbare deksels geeft, om ons verstand te gemoet te komen. Hierom zei de Zaligmaker tot den overste der Joden, Joh. 3 12. Indien Ik ulieden aardsche dingen gezegd heb, en gij gelooft niet, hoe zult gij gelooven, indien Ik ulieden de hemelsche zou zeggen ? 2. Groot is onze zwakheid of ongeloof in goddelijke zaken; de ongeloovigheid van Thomas kleeft ons aan wij willen niet gelooven, tenzij dat wij tasten en voelen kunnen, Joh. 4 48. Tenzij dat gij teekenen en wonderen ziet, zoo zult gij niet gelooven. Dus komt de Geest onze zwakheid te hulp met de Sacramenten, roepende door dezelve, Ezech. 33 11. Zoo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere, zoo Ik lust heb in den dood der goddeloozen jer. 32 38. Ja zij zullen Mij tot een volk zijn, en 1.

lijke

:

;

:

:

:

;

Ik zal

Vraag. Antw.

hun

tot

God

een

zijn.

Tot wat einde heeft God de Sacramenten ingesteld?

In het algemeen, de bondgenooten Gods van de ongeloovigen te onderscheiden. Dus stelde de Heere de besnijdenis met het pascha in, tot een middelmuur des afscheidsels, voor Joden en heidenen, Efeze 2 14 b. om te beduiden de gemeenschap der geloovigen aan de goederen des Verbonds, 1 Cor. 12 13. Wij allen zijn door eenen Geest tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken hetzij dienstknechten, hetzij vrijen en wij zijn allen tot eenen Geest gedrenkt. a.

1.

om

:

:

;

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 253

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken