Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 161

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 161

1 minuut leestijd

VAN DE WEDERGEBOORTE EN GOEDE WERKEN.

153

zich beijvert om in het geestelijk leven toe te gebruiic van de middelen der genade, 1 Petr. 2 En als nieuw geboren kinderkens, zijt zeer begeerig 2, 3. naar de redelijke onvervalschte melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere 4.

Als

men

nemen, door het :

;

goedertieren

is.

Wanneer men zijne broederen, door denzelfden Vader weder5. geboren, teeder bemint, 1 Joh. 5:1. Een iegelijk die lief heeft dengene, die geboren heeft, die heeft ook lief dengene die uit Hem geboren is en arbeidt om anderen over te brengen tot den 32. En als gij eens zult staat der kinderen Gods, Lukas 22 15. Zoo bekeerd zijn, zoo versterk uwe broeders. Psalm 51 zal ik de overtreders Uwe wegen leeren, en de zondaars zullen zich tot U bekeeren. 6. Als men onder hartelijke verzuchtingen naar den hemel verlangt het huis onzes Vaders, waar vele woningen zijn voor Gods kinderen, Fil. 1 23. Hebbende begeerte om ontbonden te worden, en met Christus te zijn want dat is zeer verre het beste. 2 Cor. 5 4. Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, ;

:

:

:

;

:

zullen,

bezwaard

zijnde,

nademaal wij

niet willen ontkleed,

maar

overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 161

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken