Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 56

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 56

2 minuten leestijd

54

En

gegevens. keurig

en

niets

volleerd

is

dan

ook door ons aangevoerd, of een zoo was ervan op de hoogte, en heeft 't

staatsman

verschil onmiddellijk doorzien.

Wat gebeurd met 't

volkomen

gerijpte

is,

geschiedde

niet

bij

geval

of

bij

ongeval, maar

Het zou een miskennen zijn van politieke karakter van hem die hier optrad, zoo men het kennis-zaken.

zich anders voorstelde.

Alleen maar, de explicatie bleef

Ook licht,

maar

over het gebeurde op. zouden daarom alsnog zoo gewenscht slechts één motief. Daarover morgen.

niet het volle licht

Vollediger

inlichtingen

Gissen kunnen

* * *

uit.

het debat na de crisis in de Staten-Generaal ging er wel

bij

v^^e

zijn.

Kostelijk doel.

Het uitlokken van een tusschentijdsche Kabinets-crisis in 1907 kon, we op, gemunt zijn geweest op een op zichzelf kos-

hier zinspeelden telijk

doel.

Wat we hiermede bedoelden, is licht te gissen. Men wist, dat wie straks te staan kwam voor de groote politieke taak, veel tijd zou behoeven, om bij tijds geheel gereed te komen. Vanzelf lag nu de Verzekering van de arbeiders aan de beurt, en met deze Verzekering was alsdan tevens het Tarief-vraagstuk verbonden. Daar nu de uitvoering van de Verzekeringswetten, ook na haar verschijning in het Staatsblad, afhankelijk zou zijn van allerlei maatregelen van voorbereiding, waarmee allicht een tweetal jaren heenging, is het alleszins denkbaar dat de gemaakte berekening deze was Na 1909 komt de Stembus reeds weer in 1913. Heeft alzoo de Kabinetswisseling eerst in 1909 plaats, en rekent men dan met het oog op 1913 de twee jaren voor de in en uitvoering e'r af, dan moet uiterlijk reeds in 1910 het Staatsblad met de nieuwe wetten verrijkt zijn. Dit kon te kort loopen. Vandaar dat 't zeer gewenscht zou zijn, indien de crisis een goed jaar eerder, bleek ze noodzakelijk, kon intreden. Stellig toch zou dit de goede kans verhoogen, om bijtijds met de grootsche taak, die het nieuwe Kabinet wachtte, gereed te komen. We laten nu daar, of zulk een berekening zich kon aanbevelen. Geheel de positie op het Regeeringsterrein stond in December 1907 zoo krak en wrak, dat, wat in normalen toestand en stellig uit zedelijk oogpunt niet aan alle critiek zou kunnen ontkomen, destijds onder de te aanvaarden mogelijkheden kon gerekend worden. We kunnen dan ook niet meer doen dan de vraag stellen. :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken