Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 42

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 42

2 minuten leestijd

40 van dan

dat geheel conform den constitutioneelen eisch optrad, al door de tegenspoedige stoornissen, waarmee het te worstelen kreeg, belet is geworden, aan den gemeenen eisch der werkzaamheid van een vierjarig presidium van den Kabinetsformateur in normalen 1901,

niet

zin te voldoen. En op die vraag kan het antwoord geen ander zijn, dan dat de normale verwachting metterdaad vervuld is. In vier jaren vijf belangrijke wetten levert, bij vergelijking met vroegere en latere ministeries, zeer zeker geen tekort.

*

*

Leerlingstelsel.

*

Op

den voorgrond stelden

we wat

het Kabinet van 1901 inzake

het onderwijs tot stand bracht. Hieruit bleek dat, eer de stembus van

weer in het bewind bracht, voor alle drie de van het algemeene Schoolwezen de vereischte wetsontwerpen waren ingediend en met de onderteekening der Koningin in 1905

Liberalisme

het

categorieën

het Staatsblad

kwamen.

ontwerp inzake het technisch onderwijs had 't zoover nog niet kunnen brengen. Wel was het reeds in de Afdeelingen onderzocht, maar 't werd te laat om het Voorloopig Verslag nog te beantwoorden. Op allen beschikbaren parlementairen tijd was reeds beslag Alleen

het

gelegd. Dit zou niet zoo beslist zijn uit de maken geweest, indien het een ontwerp van kleiner omvang had gegolden, dat het leerlingstelsel op

zich zelf behandelde.

Maar

was

Het hoofdstuk toch „van meer dan 41 artikelen besloeg, was opgenomen in het groote Westontwerp over de Bescherming van den Arbeid. Dit wetsontwerp nu bestond uit niet minder dan vier honderd vier en veertig artikelen, en was alzoo een der uitgebreidste ontwerpen, die in de latere j'aren bij de Tweede Kamer hun intocht deden. Daarbij kwam dat dit ontwerp voorstellen indiende over allerlei technische bijzonderheden, zoodat de Memorie van Antwoord veelzijdig nieuw onderzoek vorderde Het gold hier een dit

niet zoo.

de in de leer zijnde personen'' dat op zich

zelf niet

Zoo zelfs, dat er in Bijlage aan het ontwerp was toegevoegd een uitgewerkt overzicht van hetgeen, zoo in Europa als in Amerika, reeds te dezer zake wet was geworden. Op dit alles had men weer moeten ingaan. En waar nu de Com-

geheel nieuwe materie.

missie van

Rapporteurs pas twee dagen vóór 1905 met haar rapport het reeds hierdoor uitgemaakt, dat dit ontwerp niet vóór de Stembus van 1905 tot afdoening kon komen. Ongetwij-

gereed feld

kwam, was

toch

zouden alleen met de behandeling van

dit

groote ontwerp

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken