Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 69

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 69

2 minuten leestijd

!

67

Denk aan Polen. het Oude Poolsche

Wat was

Rijk niet uit schier niets opgewassen tot van Europa beheerschte, en hoe is Oosten een macht eens zoo weelderige nationale leven het Finis Poloniae, dit sinds niet, in drie stukken uiteen gesneden, en nu weer in dezen gruwelijken

die

heel

het

en zoo tot vernietigens toe verwoest, opgave van het groote, internationale Steun-Comité voor Polen, meer dan twee honderd steden en burchten en negen duizend dorpen in acht maanden tijds schier te niet gingen. Neigt nu ook ónze nationaliteit, in haar ver gedreven subjectivisme, zóó even sterk naar het zonder eind verbrokkelen, dat we in meer dan één opzicht Polen's zelfontbinding nog in de schaduw stellen, geen aanleiding ook voor de Antirevolutionaire Partij om, is er dan waar ze sinds een tiental jaren naar gelijken kant begint om te buigen en over te hellen, op zelfinkeer bedacht te zijn ? Het is tóch aan geen den minsten twijfel onderhevig, of, gaat de lospluizing en uiteenrafeling nog een tweede tiental jaren alzoo door, dan is het gedaan met onze saamhoorigheid, dan spat heel onze Anti-revolutionaire groep uiteen, en keeren, nóg tien jaren later, onverbiddelijk de bange jaren terug, waarin we voorheen als „nachtoorlog dat

zoo

fel

volgens

aangegrepen,

de

school" verkwijnden.

Het

is

de oude

strijd

tusschen vrijheid en eenheid die weer opkomt,

Ten slotte zijn er geen twee meer, die één gevoelen en gelijksoortig denken. En is er dan nog een oude van dagen, die manen en waarschuwen durft, dan gaat er uit den kring der stribbelaars en lospluizers één kreet van 't koortsWeg met hem De belager onzer Vrijheid achtigst individualisme op profeteert! weet wat dit Men In het gareel loopt dan ten slotte niemand meer. Er komt jaloerschheid op, om op de meest onbesuisde wijze tegen den gang van het geheel Wie zou nog meetellen, zoo ook hij niet op eigen devies in te stormen. dreef. Een naprater heet wie niet tegenspreekt. Een zijsprong is 't gereede middel om naam te verkrijgen. En merkt men dan, dat er toch nog stukken zijn van het oude kleed, die nog vrij vast ineengeregen bleven, dan moet ook op die stukken en deelen het loswrikkend rekken, strekken en strak uiteenspannen toegepast, tot er leder

moet

zijn

eigen trompet kunnen blazen.

:

weer een

vouw

!

losscheurt en er weer een plooi afgaat, zoodat er in het

nog wel vezelen en draden, maar geen flarden zelfs van het kleed meer overblijven. Zoo is het ook onder ons vóór '57 geweest. Tegen Groen's saambindende greep is toen dezelfde ontbindingsmanie in verzet gekomen. Toen '70 aanbrak, stond Groen met zijn drietal schier eenzaam en verlaten. Ieder wist 't beter, en Groen van Prinsterer zag 't altoos eind

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 69

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken