Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 20

2 minuten leestijd

18 Hieruit leidde, in

't

is

dat

toen ten

geboren. En het is die strijd die er toe Groen wel veldheer bleef, maar zonder leger

felle strijd

slotte

land stond.

* * ^

Geboortegeschiedenis van ons Program.

wat Groen van Prinsterer in 1869 plicht achtte, bleef het niet. Gouda Dr. Kuyper in de Tweede Kamer. Vriendelijk werd hij in die Kamer door onze Club ontvangen. Met name de heer O. Baron van Wassenaer van Catwijk, die gemeenlijk de Club ten zijnent ontving, liet niets onbeproefd, om zoo mogelijk door hem die Club tot meer beteekenis te brengen. Klein was die Club. Bij

In

1874 koos

Kamer zonder veel invloed. Maar bij de stembus was toch meer dan eens gebleken, dat er in den lande een stille kracht achter haar zat. Vooral Dr. Kuypers verkiezing, die Schaepmans idééën in het gevlij kwam, had velen in den lande wakker gemaakt. In die club bleek 't Dr. Kuyper al spoedig dat men bij den dag leefde. Er was geen eenheid in politiek denken. De Schoolquaestie vond er algemeene sympathie. Maar voor 't overige volgde schier ieder van de heeren een eigen pad. Alleen van den heer Van Loon kon gezegd, dat hij mikte op een beginsel van Christelijke makelij. En ook Baron Schimmelpenninck van der Oye, die in de toenmalige Heraut politieke gedachten ontwikkeld had, voelde dat er iets komen In

de

reeds

moest.

Vandaar toen de poging, de zwakke poging, die destijds door Dr. Kuyper in die Club is aangewend, om tot zekere regeling van gedragslijn te geraken, en hiervoor een soort program op te stellen, waarin alle leden zich zouden kunnen vereenigen. Daar Groen van Prinsterer nog leefde, bood zich vanzelf aan Dr. Kuyper de gelegenheid aan, om de punten van zulk een program vooraf met den toenmaligen Leider te bespreken. Zoo werd er als vanzelf zeker verband gelegd tusschen Club en Leider buiten de club. En toen nu welhaast de stembus naderde, zag men langzaam-aan ook een soort Centraal Comité opkomen. Dit alles had toen nog zeer minimale afmetingen. Nog als de dag van gisteren heugt 't schrijver dezes, hoe de eerste vergadering van dat Comité te Utrecht in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen, tegelijk met de eerste Deputatenvergadering gehouden werd, en hoe geheel deze Comité- en Deputatenvergadering uit niet meer dan omstreeks 40 personen bestond, waaronder ook reeds enkele leden van de Tweede Kamer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken