Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 38

2 minuten leestijd

36 toegezonden stuk vereenigen kon, en bereid was op grond van dit program den verlangden steun aan het Kabinet toe te zeggen. Eerst daarna is toen de verklaring naar den Directeur van het Kabinet gegaan, dat de Kabinetsformatie gereed v^as, en dat de samenstelling van het Kabinet gewenscht werd, gelijk bleek uit de nu voorgestelde ministers.

Nader

het

is

program toen persoonlijk

bij

de Kroon toegelicht.

En

onmiddellijk daarop verscheen de benoeming eerst van den Kabinetsformateur, en daarna, onder zijn handteekening, van de overige Ministers

de Staats-Coiirant. nu van achteren

in

nog in dank te constateeren valt, verliep den stiptsten zin normaal. Met alle verhoudingen was gerekend. Op elk punt van relatie was gelet. En toen het Kabinet welhaast voor de Kamer verscheen, mocht vastgesteld, dat het uit constitutioneel oogpunt stipt correct in zijn samenstelling en geheel normaal in zijn optreden was. Gelijk

de

alzoo

Kabinetscrisis

* * *

in

Tegenspoedig.

Kon de

inzet

van het Kabinet van 1901 niet anders dan gelukkig in het zoo gewichtig opzicht, dat de verhou-

worden geacht, vooral dingen

eenerzijds

tusschen

Centraal

Comité, Club

en

Kabinet en

anderzijds die tusschen de drie bondgenooten van Rechts in volstrekt

normalen trant regeling vonden, ontkend kan niet, dat dit Kabinet van meet af met tegenspoed van allerlei aard te worstelen had, en hierdoor zoo ongemeen veel tijd had in te boeten, dat het den voortgang in den wetgevenden arbeid telkens belemmerde, en soms zelfs tegenhield.

De

doorwerken overviel het Kabinet Die wet was op het eind van het Kabinet-Pierson-Borgesius, door Leiy's doortastendheid, dan toch eindelijk tot stand gekomen, maar zonder dat aan de in- en uitvoering ervan ook maar gedacht had kunnen worden. Daar hierbij van uitstel geen sprake mocht zijn, zag het nieuw opgetreden Kabinet zich dervan

eerste

de

halve

hinder

zijde der

voor

krachtig

Ongevallenwet.

genoodzaakt,

althans

bij

Binnenlandsche Zaken,

het grooter

deel van zijn eerste levensjaar aan de even ingewikkelde als rijke

maatregelen

en

besluiten

te

omvang-

wijden, die voor het in-werking-

deze wet onmisbaar waren. Al aanstonds moest de voorkomen, en de reeks van maatregelen en besluiten, die voorts eisch bleken, legde zulk een breed beslag op den Departementalen tijd, dat de volle ingereedbrenging ervan zelfs over het eerste levensjaar van het Kabinet heenstreek.

van Beroepswet

treden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken