Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 34

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 34

2 minuten leestijd

32 leider

der

Antirevolutionaire

partij,

die èn de Deputatenvergadering

èn de Stembusactie geleid had, nu tevens

lid der Tweede Kamer was, aan den politieken strijd een actief aandeel had genomen. Deputatenvergadering, Centraal Comité, Club en leider vormden alzoo toen ter tijd een eenheid, die niets te wenschen overliet. Toen derhalve deze Voorzitter van het Centraal-Comité, die tevens Voorzitter van de Kamerclub was, op werd geroepen om een

en

het

tot

laatste oogenblik toe

nieuw Kabinet te formeeren, deed deze aangelegenheid zich in de meest gunstige verhouding voor. Er viel niets op aan te merken. Het alles geheel normaal. En zonder aarzeling moet gezegd, dat geheel het samenstel van de verhoudingen zich ditmaal geheel voordeed, zooals 't naar ideale opvatting steeds te wenschen is.

verliep

Ook

lette

men

tijdsch optreden.

er op, dat er

nu geen sprake was van een tusschen-

Met opzet had de Club

der Antirevolutionaire Partij,

soms spande, het Liberale Kabinet zijn vier volle jaren laten uitzitten, en meer dan eens heeft destijds onder Dr. Kuyper's leiding de Club zelfs 't Liberaal Kabinet tegenover min welwillende hoezeer

't

pogingen van Links gehandhaafd. Men had dus niet de ellende van op te moeten treden ten behoeve van een detailgeding, dat voor ons geen principieel karakter droeg, gelijk dit bij tusschentijdsche Kabinetscrisissen veelal

voorkomt. Er kon nu een Kabinet optreden, dat geheel vrij in zijn bewegingen zou zijn, en, saam met de bondgenooten, zich geheel aan de uitvoering van zijn eigen program kon wijden.

De Kabinetsformateur van

1901

was

in

zoover

in

't

oog loopend

gelukkiger dan de Kabinetsformateurs van 1888 en 1908/9.

Hoe nu

van die gunstige positie gebruik gemaakt? hierbij was uiteraard, wie voor de verschillende portefeuilles zouden worden voorgedragen, ook al ondervond de Kabinetsformateur hierbij al aanstonds teleurstelling. De heer de Savornin Lohman meende zich onder deze constellatie niet voor een der portefeuilles beschikbaar te mogen stellen, waarin Eerste

is

vraag

berust moest. Alleen de heer Lohman zelf kon hier beAnders daarentegen stond het met 't tweede aanzoek, dat daarop volgde, en wel bij Mr. Heemskerk. Het scheen schier als van zelf te spreken, dat deze Staatsman, die nog pas in '97 bij het jubilé van de Standaard van zoo groote sympathie voor den Kabinetsformateur en van zoo klare eenstemmigheid van bedoelen met Dr. Kuyper had doen blijken, hem thans ook de helpende hand zou bieden. Hierop was, gelijk van zelf spreekt, bij het aanvaarden der opdracht, dan ook als van zelf sprekend gerekend. Toch bleek het dat deze vurig gekoesterde wensch niet in vervulling kon gaan. Ten slotte wees de schier eerstgeroepene elke aanbieding af. Indien niet andere Staatslieden, aan uiteraard slissen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken