Bekijk het origineel

Eudokia - pagina 23

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eudokia - pagina 23

2 minuten leestijd

17

werden, de tandheelkunde en oogkunde incluis. Ook de hymne van de Attharvan-Veda, die uit Indië tot ons kwam, getuigde van hetgeen in overoude tijden, veel zeker door bezweringen, maar toch ook door praktische middelen, voor den welstand van lichaam reeds

het

op

zijn

een

te

Aesculaap.

eigen

berde kwam.

Rome had

In

Griekenland mocht roemen

schier elk

vermogend

patriciër

een zijner slaven, terwijl ook de Sibyllijnsche

arts in

boeken medische wenken gaven. Van Galenus hoorde al wie van Romeinsche oudheid genoot. Na Rome's ondergang namen de Arabieren hun taak over en Avicenna was hun hooge autoriteit. Doch hoe hoog men al deze aanvangen ook waardeere^ toch gevoelt een ieder, die op medisch en chirurgisch gebied de landen in Azië en Afrika met het Christenland in Europa en Amerika vergelijkt, dat van hoogere wetenschap en rijker resultaat alleen in het Christenland sprake komt. Japan, hoe verrassend snel het ook tot hooger kennis, niet 't minst medisch, opklom, ving schier niets uit China of Indië, maar zoo goed als alles uit Europa op. Het Christenland alleen kon zijn kennis verrijken. Alle machtige, geheel den toestand beheerschende uitvindingen op medisch en chirurgisch gebied kwamen eeniglijk in

het Christenland aan het licht.

vondsten

van

Bacteriologie

Lister

de

en

Pasteur,

Electrotherapie,

De

antiseptische en aseptische

de

zoo veel

licht

spreidende

de Heilserum-therapie, geheel

de rijkvertakte Antipyrine-handeling, en zooveel meer

kwam

niet

Heidenland op, noch onder den Islam, maar in haar totaliteit Niet alsof men al te saam onder de Christelijke volken. nu zeggen kon, dat alle uitvinders op dit terrein persoonlijk van in het

Christelijke professie waren.

waar.

Ook zoo

echter

Niet zelden toch

was

het

was

het tegendeel

toch ons Christelijk beginsel,

algemeene ontwikkeling van onzen menschelijken geest hooger deed rijzen, en zoo ook den arts tot zooveel hooger standpunt ophief. En zelfs al mocht deze verklaring op weerspraak afstuiten, de feiten liggen er toe en dulden geen dat

de

zooveel

tegenspraak.

De hooge

vond alleen

in

constateerd,

dat

't

vlucht van wie heelen en genezen

Christenland

zijn

toepassing.

Zelfs

Vv^ilde,

mag

ge-

het uitsterven van het bijgeloof, dat vooral op

medisch gebied zoo zonder eind had voortgev/oekerd, eerst door den geest van het Christendom gelukt is. Zie maar hoe 't zelfs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

Eudokia - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

PDF Bekijken