Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 100

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 100

2 minuten leestijd

:

98

„Maar eindelijk is onze zoo vurige wensch dan toch vervuld geworThans is het ontwerp er, om het van weeën zwangere onderEn nu eindelijk mochten we wijsartikel in de Grondwet te herzien. in een wetsvoorslel, door de Kroon aan de Kamer toegezonden, schier letterlijk terugvinden, wat steeds als de bede onzer begeerte en de wensch onzer hope gold De vrije school regel in de Grondwet en de staatsschool slechts intredend waar de vrije school ontbrak. Of er dan Eindelijk dan toch Groens ook oorzaak tot juichen en dank was zielsinnige bede, de smeeking van al 's Heeren volk, der vervulling tegengaande. Een dragen, nu pas, maar nu dan ook flinkweg, van den Meiboom naar de kap toe. Want natuurlijk zijn we er nog niet. Ook hiermee is onze vrije school nog niet onder haar grondwettelijk dak gebracht. Het voorstel is nog slechts de breede opstal van binten, waar straks het dak op rusten zal. Eer het dak zelf afgedekt is kunnen nog jaren verloopen, maar zou het dak er ooit komen, dan moest er eerst de kap toch zijn. En die kap, die aan de muren aangepaste opstal van binten, die ligt dan nu toch in het RegeeringsvoorEn daarom kunnen we ons als bouwlieden nu niet stel voor ons. inhouden. Er is meer dan een halve eeuw om gebeden en naar uitgezien, of dan eindelijk toch de ure der vrijmaking komen mocht. Nu is die ure er nu zien we het voor onze oohen, wat zoo menig reeds weggestorven broeder gewanhoopt had, of het wel ooit komen In den meest officieelen vorm, onder Rijkszegel, op het ridderlijkst zou. den.

:

!

;

gecontrasigueerd,

binnen

is

gedragen.

dit voorstel

Er ontbreekt

de zaal der Staten Generaal dan nu niets meer aan, dan dat de Staten

er hun fiat aan geven, en als dan ten slotte de Koningin, wat nu nog slechts voorstel is, door haar handteekening tot wet zal hebben verheven, dan zal na een druk van nogmaals tachtig Spaansche jaren een tweede monument van burgervrijheid in ons goede Nederland gesticht zijn. O, verstaat ge dan de Meiboom niet, die ook in mijn hart opbloeit, en voelt ge niet zelf met mij, hoe geen leuze beter dan „De Meiboom in de kap" de beteekenis van deze uw zeldzam rijke

Generaal

Deputatenvergadering kan vertolken?"

En voorts wat sprak

ik

heel

de actie

van het Kabinet

betreft, schreef

en

aldus

„Neen, dan biedt een Kabinet van Rechts toch heel andere waarborgen voor ons nationale welzijn. Al moge er iets van aan zijn dat dit

kabinet in

met kring

zoo

't

ideëele

de vredesillusiën

opnamen,

te

soms

duchten.

warm vertrouwen

te kort schoot, nooit

toch

is

het

dweepen

der Liberalen, van mannen, die Colijn

Wat zoo

inboezemt,

is

gerust stelt

de

solide

bij

dit

in

hun

Kabinet en

beteekenis van het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 100

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken